Cer´kov z molodŷma v múzeu

Košice 23. mája 2024 (TS KE) Vo štvrtok 9. mája na sviatok Nanebovstúpenie Pána sa uskutočnilo ďalšie z podujatí projektu Cer´kov z molodŷma vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a bolo súčasťou podujatia s názvom RusynsKE - Deň s Rusínmi v múzeu.

Cirkevnoslovanskú liturgiu s čítaniami a homíliou v rusínskom jazyku slúžil o. Jordán Ján Burda. Na liturgii kantorovali členky Cirkevného zboru sv. Demetera z obce Bukovce. Liturgiu slúžili priamo v drevenej cerkvi na nádvorí Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí Maratónu mieru 2, ktorá bola do Košíc premiestnená v roku 1927 z rusínskej obce Kožuchovce.

Po liturgii nasledovala v priestoroch interiéru múzea prednáška o ikonách z tohto dreveného chrámu s lektorkou múzea a aj s názornými ukážkami tvorby ikon, ktoré predstavila ikonopiskyňa Dana Kirešová.

Drevená cerkov z Kožuchoviec je zasvätená sv. Mikulášovi a práve 9. máj je taktiež sviatok s ním spojený - Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

O.Z. molodŷ.Rusynŷ rozšírilo program v daný deň plánovaného podujatia projektu Ce´rkov z molodŷma a v spolupráci s Východoslovenským múzeom a Rusínskou obrodou na Slovensku pripravili podujatie, ktoré prezentovalo Rusínsku národnostnú menšinu a jej prepojenia s mestom Košice cez tri piliere - históriu, kultúru a duchovné bohatstvo viery. Podujatie s príznačným názvom RusynsKE bolo sprievodným podujatím jubilejného 30. ročníka celomestských osláv Dni mesta Košice 2024.

informovala a foto: Ing. Anna Zamutovská, PhD.