Stretnutie pútnikov troch eparchií v Trenčíne

Košice 2. máj (TSKE)V dňoch 28.-29. apríla denné centrum bl. Teodora Romžu Košickej eparchie zorganizovalo pre ľudí , ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny zaujímavé putovanie. Po prvý krát sa  v týchto dňoch stretli dospelí, matky  a deti z 3 gréckokatolíckych eparchií. Putovania sa zúčastnili ľudia z Prešova, Košíc aj Trenčína a okolia. Do Trenčína pricestovali na pozvanie Cirkevnej materskej škôlky bl. Tarzície v Trenčíne. Zriaďovateľom tejto CMŠ je kongregácia Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Deti zo škôlky si pod vedením svojich učiteliek pripravili zaujímavý program pre pútnikov.  Šťastný  spev, hra aj modlitba  tých najmenších priniesla povzbudenie všetkým zúčastneným. V programe nechýbalo spoznávanie mesta Trenčína, prehliadka hradu aj návšteva pútnického miesta Skalka. Najkrajším zážitkom bolo slávenie sv. liturgie pre pútnikov v novom chráme sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. V chráme všetkých pútnikov privítal jeho správca duchovný o. Igor Cingeľ. Spolu s o. Pantelejmonom, studitom, ktorý sprevádzal pútnikov spoločne slávili sv. liturgiu počas obidvoch dní. Spoločný čas priniesol ľuďom, prehĺbenie vzťahov, nové priateľstvá, možnosť poznať kúsok Slovenska v okolí Trenčína.

TSKE informovala sr. Alžťbeta Gerberiová