Májový turistický deň Košickej eparchie

Košice 2. máj (TSKE) V prvý májový deň sa po trojročnej pandemickej prestávke opäť v Košickej eparchii uskutočnila Túra s vladykom. Do najzápadnejšieho, spišskonovoveského  protopresbyterátu pritiahla mnohých mladých i rodiny s deťmi, a tí s nadšením obdivovali krásu prírody Spiša. Štartovacím bodom túry bol drevený chrám v obci Bindt. Tu po úvodných a organizačný slovách zaznela prvá časť modlitby Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorú viedol o. archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Ako sám neskôr povedal, celá túra bola od tohto momentu vystupovaním do chrámu v obci Závadka, ako znak našej pozemskej púte, ktorá má smerovať k nebu. Miesta na zastavenie sa a modlitbu počas kráčania tvorili kríže, ktoré predkovia miestnych obyvateľov postavili v okolitej prírode. Ich počet a starostlivosť o nich sú dôkazom toho, že tu žil a žije veľmi zbožný ľud.
Vyvrcholením túry bol Chrám sv. archanjela Michala v obci Závadka. Tu zazneli posledné ikosy a kondáky Akatistu k Presvätej Bohorodičke, po ktorých nasledovalo pozvanie mladých zúčastniť sa tohtoročných Svetových dní mládeže v Lisabone.
Farnosť a obec Závadka sa o účastníkov túry veľmi štedro postarali. Guľáš, koláče, občerstvenie,.. to všetko dotvorilo nádheru slnečného dňa a krásy prírody.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým z farnosti Závadka, zvlášť o. Jurajovi Baranovi, administrátorovi farnosti a zároveň kňazovi Rady pre mládež Košickej eparchie zodpovednému za mladých spišskonovoveského protopresbyterátu, Veronike Krauszovej, ktorá ako laik zastrešuje starostlivosť o mladých v spišskonovoveskom protopresbyteráte, a pánovi Ing. arch. Matejovi Drabovi, starostovi obce Závadka, za nádherne pripravenú akciu a pohostinnosť.
Túru s vladykom organizuje Rada pre mládež a Rada pre rodinu Košickej eparchie ako jednu z foriem starostlivosti o ľudí Košickej eparchie. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia, ktoré v mesiaci máj čakajú mladých Košickej eparchie.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: TSKE