V Košiciach si pripomenuli historické udalosti likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

Košice 30. apríl (TSKE) V nedeľu 30. apríla sa v Košiciach uskutočnilo spomienkové stretnutie na tragickú udalosť likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Spoločne s Košickou eparchiou ho zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska a Spolok sv. Cyrila a Metoda.

Pred 73. rokmi sa 28. apríla 1950 uskutočnil komunistickou štátnou mocou zorganizovaný tzv. Prešovský sobor – zhromaždenie, na ktorom niekoľko gréckokatolíckych kňazov a laikov vyhlásilo zrušenie Užhorodskej únie z roku 1646 a návrat do Pravoslávnej cirkvi. Vtedajšia štátna moc využila závery tohto nelegálneho zhromaždenia, postavila mimo zákon Gréckokatolícku cirkev a celý jej majetok previedla do vlastníctva Pravoslávnej cirkvi. Nikto z gréckokatolíckych biskupov a len malá časť kňazov a veriacich vstúpila do Pravoslávnej cirkvi. Biskupi boli v zinscenovaných procesoch odsúdení na dlhoročné väzenie a viac ako 100 kňazov s rodinami bolo za trest vyvezených do českého pohraničia.

Spomienkové stretnutie začalo slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Hlavným celebrantom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. Spolu s ním koncelebrovali viacerí kňazi, prevažne vnuci či pravnuci generácie prenasledovaných kňazov z roku 1950. Medzi veriacimi boli potomkovia viac ako 70.-tich gréckokatolíckych kňazov, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie.

Arcibiskup Vasiľ vo svojej homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o uzdravení ochrnutého pri rybníku Siloe. Ako pripomenul, prvým odkazom tohto evanjelia pre dnešného človeka je, aby sme zostali ľuďmi, tými čo vedia druhému pomôcť. Arcibiskup zdôraznil aj to, že najväčším zlom v našom živote nie je fyzické zlo, ale hriech. Dôležitým odkazom je aj uvedomenie si, že nikdy by sme nemali nikoho považovať za definitívne odpísaného, hlavne v duchovnej oblasti. V závere upriamil pozornosť všetkých pozvaných na paralelu medzi Gréckokatolíckou cirkvou v 50.tych rokoch 20. storočia a ochrnutým z evanjelia. Aj Gréckokatolícka cirkev bola po roku 1950 paralyzovaná a ochrnutá. A bol to práve Boží zázrak, že sa po 18 rokoch postavila na nohy. Tento zázračný Boží zásah do dejín cirkvi má viesť k vďačnosti a ustavičnej metanoi. Evanjelium o ochrnutom totiž končí pripomenutím: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.” Preto vlastná minulosť Gréckokatolícku cirkev a jej veriacich zaväzuje k vernosti pravde aj v dnešnej dobe.

Po sv. liturgii sa všetci účastníci presunuli na Dominikánske námestie, kde je na budove bývalého biskupského úradu od roku 2000 inštalovaná pamätná tabuľa prenasledovaným kňazom a laikom Gréckokatolíckej cirkvi. Po pietnom akte kladenia vencov sa prítomným prihovoril Peter Sandtner, predstaviteľ Konfederácie politických väzňov a doc. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Následne spoločne odovzdali prítomným potomkom gréckokatolíckych kňazov pamätný list a autobiografiu vladyku Jána Hirku s názvom Pod ochranou Márie, ktorú venovalo o.z. Pokoj a milosrdenstvo. Záver slávnosti patril panychíde – modlitbe za zosnulých prenasledovaných gréckokatolíckych kňazov a laikov, ktorú viedol arcibiskup Vasiľ.

Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.

TSKE

Foto: Jozef Kmec 

(Všetky fotky nájdete na našom Facebooku)