Výročie narodenia grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove

Košice, 13. marec (TSKE)Dňa 8. marca v Trebišove otvorili rok v znamení významného 200-tého  výročia narodenia grófa Júliusa Andrássyho – politika a bývalého ministra zahraničných vecí Rakúsko - Uhorska. Podujatie sa začalo bohoslužbou v miestnom kostole Navštívenia Panny Márie, ktorú s miestnym rímskokatolíckym dekanom o. Marekom Pristašom slúžil o. Vojtech Boháč ml. – synkel pre maďarsky hovoriacich veriacich našej eparchie, protopresbyter o. Dušan Seman a o. Michal Hospodár – predseda Spolu sv. Cyrila a Metoda.  Na bohoslužbe boli prítomní aj predstavitelia ďalších cirkevných denominácií pôsobiacich v meste Trebišov, činitelia verejnej správy na čele s primátorom mesta PhDr. Marekom Čižmárom, RNDr. Slavomírom Partilom – štátnym tajomníkom pre inklúziu, národné školstvo a celoživotné vzdelávanie.  Svojou prítomnosťou deň obohatili aj významní zahraniční hostia z Maďarskej republiky.  Po bohoslužbe nasledovala návšteva Mauzólea rodiny grófa Júliusa Andrássyho spojená s kladením vencov.  Vyvrcholením dňa bolo divadelné predstavenie – tieňohra -  o živote Júliusa Andrássyho. Pod vedením historičky a etnografičky  Mgr. Simony Radovej si ju pripravilo spoločenstvo mladých pri Gréckokatolíckej farnosti Trebišov za pomoci sr. Pavly Dutkovej OSBM, Mgr. Alžbety Semanovej a o. Tomáša Muszku – výpomocného duchovného farnosti.  Trebišovská mládež významne prispela svojím talentom a úsilím do celodenného programu.

Udalosť tohto dňa bola začatím  celoročných kultúrnych podujatí venovaných osobnosti grófa Júliusa Andrássyho v Múzeu Trebišov – Kaštieli Andrássyovcov.

TSKE informoval Tomáš Muszka