Začíname Cerkov s molodyma 2023

Košice, 7. marec (TSKE) Aktivity v rámci projektu Cerkov s molodyma v Košiciach, ktorý je podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, pokračujú aj v roku 2023.  Prvé stretnutie sa uskutočnilo 21. februára v priestoroch O.Z. molody Rusyny na Jedlíkovej 13 v Košiciach. Cirkevnoslovanskú liturgiu s časťami a čítaniami po rusínsky slúžil o. František Krajňák. Po liturgii nasledovala prednáška na tému Pôstna disciplína Veľkého pôstu, v rámci ktorej nám o. František objasnil ako správne prežívať pôstne obdobie, aké sú rozdielnosti medzi zdržanlivosťou a pôstom či dišpenzom a voľnicou, a tiež rôzne špecifiká pôstnej disciplíny. Ozrejmil aké je dôležité povzbudzovať a učiť k zdržanlivosti počas pôstu už deti, aby sa v nich tak rodila viera, duchovná sila a vedomie, že sú veriaci. No najmä pripomenul, že pôstom a obetou, ktoré človek robí z viery a z presvedčenia, reprezentuje Isusa Christa a kultúru života.

TSKE informovala Anna Zamutovská