V Košiciach oslávili skon Konštantína – Cyrila

Košice, 14. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda si pripomenul blažený skon Konštantína – Cyrila Filozofa 12. februára v Košiciach – Terase. Svätú liturgiu za živých členov spolku pri tejto príležitosti slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku. V homílii sa o. Michal Stuľak z Prešova zameral na nedeľné evanjelium o poslednom súde. Za jedinú istotu nášho života označil Božiu blízkosť. Prítomných vyzval k odvahe prekonávať súčasné krízové momenty a naplniť svoj život praktickou láskou k blížnemu. V tom je živé pokračovanie cyrilo-metodského dedičstva. Po svätej liturgii sa uskutočnilo podpísanie dohody o spolupráci medzi cyrilo-metodským spolkom a Domom Matice slovenskej v Košiciach v zastúpení jeho riaditeľky Martiny Matečkovej. Následne o. Michal Hospodár odovzdal  ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu predsedovi Miestneho odboru MS v Košiciach – Starom Meste Michalovi Matečkovi. Celú slávnosť sprevádzal spevom Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. V roku 2023 si okrem iného pripomíname 60. výročie nájdenia úctyhodných ostatkov sv. Cyrila a ich uloženia v Bazilike sv. Klementa v Ríme.

TSKE informoval Michal Hospodár