Púť maďarského protopresbyterátu do Máriapócse

Košice, 26. september (TSKE) V sobotu 25. septembra sa uskutočnila každoročná púť veriacich maďarského protopresbyterátu do Máriapócse. Zúčastnilo sa jej okolo 200 veriacich a 15 kňazov. Kvôli pandemickej situácii skrátený liturgický program začínal liturgiou o 10:30 hod., po ktorej nasledovala modlitba paraklisu pred ikonou presv. Bohorodičky. Pred liturgiou kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia vo vonkajších priestoroch okolo baziliky.

Na úvod veriacich privítal o. Vojtech Boháč, synkel pre maďarských veriacich. Vyjadril radosť nad tým, že po dlhých dvoch rokoch sa veriaci opäť mohli stretnúť na jednom z najobľúbenejších pútnických miest a spoločne sa modliť k našej nebeskej Matke, aj keď síce v obmedzenom počte, ale s o to väčšou dôverou.

Vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup, vo svojom príhovore vyzdvihol Máriinu pokoru a poníženosť, ktoré boli dôvodom toho, že Boh si ju vybral za nástroj Vtelenia svojho Syna. A sú aj dôvodom toho, že Mária sa vo svojich zjaveniach prihovára svetu väčšinou cez omilostené osoby nízkeho spoločenského postavenia, často cez deti, v chudobnom prostredí. Aj dejiskom zázračného slzenia v Máriapócsi bol pôvodný chudobný drevený dedinský chrám. Všetky tieto okolnosti poníženej chudoby a jednoduchosti si Boh vyberá na prejavenie svojej lásky a blízkosti k človeku. Máriapócsska ikona nie je dielom veľkých majstrov a nie je určená pre slávne galérie. Vo svojej jednoduchosti nám pripomína Máriine cnosti, skrze ktoré sa stala veľkou v Božích očiach. Preto ju blahoslavia všetky pokolenia – aj to naše, lebo veľké veci jej urobil ten, ktorý je mocný.

Na záver sa o. Jozef Vaszily, dekan maďarského protopresbyterátu, poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyjadril nádej, že v blízkej budúcnosti sa už opäť budú môcť konať tradičné púte bez obmedzení programu aj počtu veriacich.

TSKE

Foto: Enikő Vaszily / Diana Puskár