V USA jubiluje liturgista, pochádzajúci po predkoch zo Spiša

Košice, 26. august (TSKE) V gréckokatolíckej cirkvi v USA je o. David Petras asi najznámejším liturgistom. Práve v týchto dňoch sa dožíva úctyhodného veku 80 rokov. Pri tejto príležitosti mu chceme zablahoželať aj my.

O. David Petras sa narodil 28. augusta 1941 v Clevelande, do rodiny, ktorej predkovia pochádzajú z východoslovenských dedín Slovinky a Kojšov. Tieto farnosti aj osobne navštívil pri svojej návšteve Slovenska roku 2006. Jeho dedo Matthew Petras pochodil Ameriku aj Kanadu a určitý čas žil v Lethbridge, Alberta, kde neskôr vznikla prvá slovenská gréckokatolícka farnosť v Kanade (1921).

Otec David vyrastal v Maple Heights, Ohio. Jeho otec Peter pracoval v továrni na oblečenie, matka Anna pracovala z domu. Jeho otec vypomáhal v sakrestii gréckokatolíckeho chrámu sv. Eugena a malý David mu často a rád pomáhal. Ako sám spomína, rozhodnutie pre kňazstvo nastalo v druhom ročníku na základnej škole a toto povolanie už viac nepustil.

Po strednej škole v Clevelande sa prihlásil do seminára v Pittsburghu, kde študoval filozofiu, no svoje teologické štúdia absolvoval v Ríme na Gregorovej univerzite a neskôr na Pápežskom východnom inštitúte. Počas prvých rokov rímskeho pobytu prebýval na kolégiu Russicum. Asistoval tak ako bohoslovec aj pri gréckokatolíckej liturgii počas druhého vatikánskeho koncilu, ako aj pri pápežskej liturgii uloženia relikvií sv. Cyrila v bazilike sv. Klimenta. Kňazské svätenie prijal z rúk biskupa Stephena Kociska 27. augusta 1967 v chráme sv. Eugena v Bedford, Ohio. Nasledujúce roky strávil na vyšších štúdiach v Ríme, na farnostiach v eparchii Parma a od roku 1995 až do odchodu na dôchodok v roku 2013 pôsobil ako špirituál seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu, a súčasne vyučoval liturgiu a liturgickú teológiu tamojších bohoslovcov. V roku 2004 bol ustanovený za protojereja s právom nosiť zlatý kríž s ozdobami.

Otec David má priam encyklopedickú pamäť a je v prostredí gréckokatolíckej cirkvi v USA jedným z najväčších gréckokatolíckych liturgistov.

V roku 1982 obhájil v Ríme na Pápežskom východnom ústave doktorát na tému Typikona patriarchu Alexeja Studitu. Jeho najslávnejšou knihou je preklad zbierky zaambónnych modlitieb do angličtiny, čo hojne využívajú nielen naši gréckokatolíci Pittsburskej metropolie, ale aj Ukrajinci, Melchiti, či niektorí pravoslávni. Otec David je veľkým obhájcom toho, aby sa viaceré kňazské modlitby modlili počas liturgie nahlas, aby tak veriaci ešte viac vnímali krásu a hĺbku našej liturgie. Kto na Slovensku pozná príručku pre duchovenstvo, kantorov a miništrantov s názvom „Cerkovny ustav“, ten bude presne vedieť, koľko práce a energie dáva cirkvi aj o. David, ktorý takúto príručku už celé roky každoročne pripravuje pre cirkev v Amerike a vydáva ju pod názvom Typikon.

Je členom viacerých spoločností a organizácii. Od roku 1984 je členom pravoslávno-katolíckej komisie v USA. 

Nikdy však nebol len vo vede uzavretým akademikom, ale veľmi mu záležalo na tom, aby poklad poznania ktoré sám nadobudol, vedel odovzdať aj študentom a veriacim. Mnohé roky prispieva do časopisov, či na internet, kde vysvetľuje liturgiu a obrady cirkvi. Viaceré zbierky jeho príspevkov vyšli aj knižne. Navyše stál v pozadí aj gréckokatolíckeho katechizmu pre dospelých s názvom: „Svetlo pre život (Light for Life)“.

Je veľkým fanúšikom hry baseball, predovšetkým teamu Cleveland Indians.

Na dôchodok odišiel bývať vedľa gréckokatolíckej katedrály vo Phoenixe, kde vypomáha, a popri tom je stále činný aj akademicky. Slovenský historický ústav v Ríme pripravuje v týchto dňoch publikáciu o 300 rokoch Zamoščskej synody, kde po slovensky výjde aj príspevok o. Davida Petrasa.

Tí, ktorí ho stretli, pre tých ostanú v pamäti okrem jeho erudovanosti dve veci. Jeho netypicky dlhé vlasy, no ako sa sám vyjadril, je už vo veku, kedy mu na stereotypoch nezáleží, a jeho veľmi osobitný smiech. Faktom je, že o. David má dar rozosmiať druhých a jeho smiech je priam nákazlivý.

Jubilantovi srdečne blahoželamé a s radosťou v srdci spievame: Mnohaja ľita!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Archív o. Davida Petrasa