100. výročie postavenia chrámu v Kožuchove

Košice 31. máj (TSKE) Pri príležitosti 100.výročia postavenia chrámu Všetkých svätých v Kožuchove, bol Apoštolskou Penitenciáriou vyhlásený Jubilejný rok pre túto filiálnu obec farnosti Zemplínske Hradište.

Slávnostné zverejnenie dekrétu Svätej Stolice bolo v nedeľu 30. mája. Z poverenia arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, prišiel tento dekrét slávnostne vyhlásiť synkel (biskupský vikár) otec Vojtech Boháč.  Prítomný bol aj otec Dušan Seman, trebišovský protopresbyter (dekan). Počas homílie otec Vojtech pozval prítomných k čerpaniu odpustkových milostí pre tých, ktorí budú putovať počas roka do tohto chrámu. Na záver slávnosti miestny farár otec Tomáš Haburaj poďakoval za tento veľký dar pre túto malú cirkevnú obec. Plnomocné odpustky privlastniteľné živým alebo zosnulým, bude možné získať pri návšteve tohto jubilejného chrámu pri súkromnej alebo liturgickej modlitbe od 30.mája 2021 do 17. septembra 2022.

Na fasáde chrámu je označený dátum začiatku výstavby chrámu v roku 1921. Jeho definitívne dokončenie a posvätenie sa podľa obecnej kroniky udialo až v septembri v roku 1922. Chrám bol podľa finančného denníka postavený za výraznej pomoci amerických rodákov, ktorý po Prvej svetovej vojne emigrovali do Spojených štátov.

TSKE informovala Farnosť Zemplínske Hradište

Foto: Farnosť Zemplínske Hradište