V Záhrebe pochovali jezuitu Antona Lozuka SJ, bývalého rektora Pápežského ruského kolégia v Ríme

Košice 26. máj (TSKE) Dňa 20. mája zomrel vo veku 73 rokov páter Anton Lozuk SJ, jezuita, kňaz, pedagóg a dlhoročný predstavený Pápežského ruského kolégia Russicum v Ríme. Tu ako vicerektor, rektor, vedúci speváckeho zboru pri chráme sv. Antona Pustovníka a predovšetkým ako človek a kňaz skromného srdca formoval aj mnohých kňazov zo Slovenska.

Anton Lozuk sa narodil 3. mája 1949 v Kovačevci pri Plehane ako druhé z ôsmich detí vo veriacej rodine Stjepana a Marije (rodená Rehlicki). Jeho otec mal ukrajinský pôvod a pochádzal z ukrajinskej gréckokatolíckej emigrácie, ktorá prišla za prácou na územie bývalej Juhoslávie. Jeho mama bola Poľka. Vyrastal v Slavónskom Brode. Po základnej škole v Slavónskom Brode navštevoval Interdiecézny seminár v Záhrebe. V roku 1970 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Vyštudoval teológiu na Filozoficko-teologickom ústave Spoločnosti Ježišovej v Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v roku 1977 v Záhrebe. V roku 1982 získal magisterský titul v odbore fundamentálna teológia na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a v roku 1986 získal magisterský titul v odbore gregoriánsky spev na Pápežskom inštitúte pre cirkevnú hudbu v Ríme.

Bol pedagógom v biskupskom seminári v Dubrovníku, profesorom hudby na Arcibiskupskom klasickom gymnáziu v Záhrebe, na Filozofickom a teologickom ústave v Záhrebe a na jezuitskom klasickom gymnáziu v Osijeku. Potom zastával zodpovedné funkcie ako pedagóg jezuitských nováčikov v Splite (2000 - 2006) a prorektor (2009 - 2013) a rektor (2013 - 2017) na Pápežskom ruskom kolégiu Russicum v Ríme. Po návrate do provincie bol do roku 2020 predstaveným jezuitskej komunity a farárom farnosti sv. Petra v Belehrade. Nakoniec bol kvôli zdravotným problémom preložený do komunity v Osijeku. Zomrel v nemocnici v Záhrebe, kde ho hospitalizovali kvôli zdravotným problémom.

Ľudia, ktorí ho poznali, ho charakterizovali ako skromného, rozvážneho a duchovného človeka. Bol známy ako obľúbený  exercitáror, duchovný vodca a predovšetkým ako veľký milovník hudby a hudobný pedagóg.

Pohreb pátra Antona  sa uskutočnil v pondelok 24. mája o 15:00 na mestskom cintoríne Mirogoj v Záhrebe. V nedeľu sa zádušná bohoslužba uskutočnila aj v Ríme v chráme sv. Antona Pustovníka pri kolégiu Russicum, kde páter Anton roky pôsobil a dirigoval zbor.

Gréckokatolícku cirkev zo Slovenska ako aj jeho rímskych študentov zastupoval na pohrebných obradoch v Záhrebe archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.

TSKE a www.isusovci.hr

Foto: Facebook - Chiesa cattolica russa di sant'Antonio all'Esquilino - Roma