Vladyka Cyril posvätil základný kameň pre nový chrám v Chuste

Košice 20. máj (TSKE) Apoštolský administrátor Košickej eparchie „sede plena“, vladyka Cyril Vasiľ SJ, vykonal v období Paschy roku 2021 podľa juliánskeho kalendára návštevu našej susednej a materskej Mukačevskej eparchie. Po bohoslužbách v katedrálnom chráme Povýšenia sv. kríža v Užhorode navštívil vladyka Cyril aj viaceré iné farnosti a spoločenstvá veriacich tejto starobylej eparchie.

Štvrtého mája, na svetlý utorok podľa juliánskeho kalendára vykonal posviacku kríža a základného kameňa pre nový drevený chrám Vzkriesenia Pána v meste Chust. V tomto meste nad riekou Tisou sa v medzivojnovom období plánovalo so zriadením gréckokatolíckej eparchie. Po viedenskej arbitráži roku 1938, kedy južné časti vtedajšieho Československa pripadli aj s Užhorodom Maďarsku, sídlila v Chuste administratíva Mukačevskej eparchie, na čele ktorej bol vladyka Dionýz Njaradi z Križevci (Juhoslávia), ktorý kedysi spravoval aj Prešovskú eparchiu.

Výstavbu chrámu zastrešuje mitr. protojerej Volodymyr Babyč, synkel a archidekan Chustského archidiakonátu. Ako sa vyjadril o. Volodymyr – myšlienka na stavbu chrámu v časti mesta, ktorá je vzdialená od miestneho gréckokatolíckeho chrámu vyšla ešte od dnes už nebohého vladyku Milana Šašika CM v období Paschy roku 2015. Ten si veľmi prial, aby aj títo veriaci mali svoje duchovné centrum – svoj Boží chrám. Od tejto posviacky sú veriaci zas bližšie splneniu tohto sna. Slávnosti sa zúčastnili chustskí veriaci s duchovenstvom, ako aj protosynkel košickej eparchie, o. archimandrita Jaroslav Lajčiak.

Vzhľadovo bude tento drevený chrám vychádzať z takzvaného štýlu rumunskej gotiky, ktorej chrámy sa na našom území síce nevyskytujú, ale v tejto oblasti, kde je prítomné aj rumunské obyvateľstvo je celkom charakteristickým štýlom miestnej drevenej sakrálnej architektúry.

Tešíme sa z tejto udalosti, ktorá je dôkazom duchovnej jednoty cirkví pochádzajúcich z Užhorodskej únie a veriacim a duchovenstvu Chustu prajeme veľa síl do budovania nového Božieho chrámu!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Вісник Хустщини