Maďarská vláda podporí obnovu 6 chrámov Košickej eparchie

Košice 14. máj (TSKE) V utorok 11. mája 2021, sa v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu v Komárne stretli zástupcovia gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklósom Soltészom.

Po pracovnej porade s generálnymi a biskupskými vikármi, zodpovednými za pastoráciu maďarských veriacich vo svojich biskupstvách, štátny tajomník na tlačovej konferencii vyhlásil, že v rámci „Maďarského programu na obnovu chrámov“ dostanú cirkvi na Slovensku 1,5 miliárd forintov, čo je približne 4,2 miliónov eur. Podporu dostane spolu 100 chrámov: 68 rímskokatolíckych, 6 gréckokatolíckych, 25 reformovaných a 1 synagóga v Komárne.

Osobitným spôsobom podporí maďarská vláda obnovu fresiek komárňanskej baziliky sv. Ondreja, pre ktorú vyčlenila 1 milión eur.

Miklós Soltész vo svojom príhovore uviedol, že je dôležité, aby sa národy, žijúce spolu na jednom mieste, v tomto ťažkom období navzájom posilňovali a pokúsili sa napraviť to, čo ich v minulosti oddeľovalo, kresťanskou láskou a ľudským prístupom. Je nevyhnutné, aby sa tieto národy navzájom podporovali v odolávaní tlaku zo Západu, ktorý často útočí na kresťanské, morálne a rodinné hodnoty v našich krajinách.

„Našou historickou skúsenosťou je, že ak chceme zachovať kresťanstvo, kultúru a jazyk, je potrebné takými zachovať aj naše oblasti. Preto považujeme za dôležitú úlohu cirkví, ktoré chránia hodnoty, odovzdávajú ďalej kultúru a prostredníctvom viery udržujú človeka človekom,“ zdôraznil.

Podľa štátneho tajomníka bude táto podpora slúžiť nielen Maďarom, ale aj väčšinovej národnosti, žijúcej na danom mieste. V tejto súvislosti dodal, že dôležitým aspektom je aj opätovné naštartovanie hospodárstva. To, čo má slúžiť maďarským veriacim, poskytne pri obnove zamestnanie aj slovenským firmám a robotníkom.

Košickú eparchiu na stretnutí zastupoval o. Vojtech Boháč, synkel (biskupský vikár) pre maďarských veriacich a o. Jozef Vaszily, dekan maďarského protopresbyterátu. Celkovú sumu dotácie vo výške 175.640 eur si rozdelia nasledovné farnosti Košickej eparchie: Dobrá, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Pribeník, Cestice a Zemplín. Výška finančného príspevku sa pohybuje od 5.000 do 42.000 eur na jeden chrám. Podpora je určená prednostne pre vonkajšiu obnovu chrámov. Dotácie dorazia v najbližších týždňoch, aby sa práce už v lete mohli začať.

TKKE informoval: Vojtech Boháč

Foto: Szalai Erika/Felvidék.ma