Cena mesta Košice pre pre gréckokatolíckeho kňaza Františka Čitbaja

Košice 12. máj (TSKE) Gréckokatolícky kňaz, stavroforný protojerej otec František Čitbaj, bol ocenený cenou mesta Košice. Stalo sa tak pri príležitosti 652. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice a s tým súvisiacich osláv dňa mesta Košice. Cena mu bola udelená za významný prínos v oblasti kánonického a konfesného práva v slovenskom a európskom priestore a tiež za osobný i pastoračný a profesionálny podiel na budovaní spoločenstva gréckokatolíkov v meste Košice. Cenu si prevzal osobne v piatok 7. mája 2021 v priestoroch košického Kulturparku z rúk primátora Jaroslava Polačeka, za prítomnosti svojej manželky.

Okrem o. Čitbaja, ktorý dostal cenu mesta, sa cena primátora ušla aj Domu sv. Lazára v Košiciach a to za významný prínos v oblasti sociálnych služieb v meste Košice a organizovanej pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Dom sv. Lazára spolupracuje s Gréckokatolíckou eparchiou Košice a viacerí bohoslovci eparchie tu pomáhajú svojim časom a talentami.

---

Otec František Čitbaj prijal kňazské svätenie v roku 1981 v Prešove z rúk vladyku Joakima Segediho. Počas štyridsiatich rokov kňazskej služby zastával mnohé funkcie v gréckokatolíckej cirkvi a prešiel viacero farností (Levoča, Michalovce, Ruská Nová Ves, Drienov, Prešov, Humenné). V roku 1999 prešiel z postu dekana Humenného do Košíc, kde sa stal súdnym synkelom (vikárom) a stál pri zrode cirkevného súdu Košického exarchátu (neskoršej eparchie). Súdnym vikárom bol v rokoch 1999-2009. Mnoho rokov bol aj členom presbyterskej rady a zboru konzultorov košického biskupstva.

V rokoch 1999-2001 bol farárom farnosti Košice Furča. V tomto období sa stal dušou stavby kaplnky bl. P.P. Gojdiča OSBM a bl. D. M. Trčku CSsR na sídlisku Ťahanovce, vtedajšej filiálke, ktorá bola posvätená na Kvetnú nedeľu roku 2001. V rokoch 2001-2003 pôsobil ako prvý farár tejto farnosti.  

Od roku 2003 bol vyučujúcim na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde výrazne pomohol vychovať kňazov a laikov výučbou východného cirkevného práva založenom na vlastných mnohoročných skúsenostiach ako z postu kňaza, tak aj súdneho vikára. Doktorát z cirkevného práva obhájil roku 2005 v Lubline v Poľsku a v roku 2011 sa v Prešove habilitoval na docenta. Bol nápomocným pri preklade kódexu východného cirkevného práva do slovenčiny, ako aj pri príprave vlastného partikulárneho práva Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

S manželkou Helenou im Boh požehnal päť detí. Kým mu zdravie umožnilo, pastoračne vypomáhal v ťahanovskej farnosti. Má veľmi rád cirkevnoslovanskú liturgiu a cirkevný spev. Vo svojom voľnom čase sa s láskou venoval včelárstvu.  

Cena mesta vyzdvihla prínos o. Františka, ale ešte omnoho viac jeho prínos vyzdvihujú všetci tí, ktorí ho osobne poznali a poznajú. O. Františkovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa zdravia, lásky a radosti v kruhu milujúcej rodiny a priateľov. Na mnohaja i blahaja lita – Christos Voskrese!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mesto Košice