Odpust mladých - víkend venovaný mladým

Košice 2. máj (TSKE) Téma Muž vo vzťahoch spojila dni prvého májového víkendu venovaného v Košickej eparchii mladým do tzv. Odpustu mladých. Ten sa od čias blahoslaveného P.P. Gojdiča koná prvú májovú sobotu v pútnickom mieste Klokočov a pozýva mladých k modlitbe.

Program tohtoročného Odpustu mladých začal už v piatok, 30. apríla, online stretnutím mladých všetkých protopresbyterátov. Skrze film a následnú diskusiu v skupinkách vstúpili mladí do témy Muž vo vzťahu hľadajúc charakterove vlastnosti „pravého“ muža.

Centrom Odpustu mladých bola prvá májová sobota. Zjednotení v modlitbe pri Patrónke Zemplína v Klokočove prosili mladí spolu so svojim biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským administrátorom Košickej eparchie sede plena, o požehnanie pre všetkých  chlapcov a mužov. Modlitbový program začal o 8:30 modlitbou 3. času. Po nej nasledovala katechéza o dôležitosti vzťahov v živote muža pre budovanie jeho identity a poslania. Túto tému ešte viac zvýraznil ruženec. Muži  sa v ňom modlili za rôzne druhy vzťahov, ku ktorým sú v živote poslaní. Vyvrcholením modlitieb bolo slávenie archijerejskej sv. liturgie. V homílii sa vladyka Cyril Vasiľ SJ venoval téme vzťahov, ktoré nás majú učiť byť tu pre druhého. Liturgiu svojim spevom skrášlili mladí z farnosti Lastomír. Po sv. liturgii sa modlitbový maratón zakončil Akatistom k sv. Jozefovi, ktorému je aktuálny rok zasvätený.

Zavŕšením Odpustu mladých bolo online inšpiratívne stretnutie, ktoré v nedeľu, 2. mája, vysielala na svojej facebookovej stránke Rada pre mládež Košickej eparchie. Rozprávať sa na tému Muž vo vzťahu prišli Michala Mrázová, zakladateľka poradenského centra Mama, nie si sama, animátorka Miriama Hučková, Peter Podlesný, speaker, kondičný tréner a autor projektu muzom.sk a bohoslovec a animátor v jednej osobe Samuel Dávid Bombár. Družnú debatu, ktorá priniesla hlboké myšlienky i vtipné momenty viedla moderátorka Kristína Oravcová. Do diskusie sa prostredníctvom aplikácie sli.do zapojili aj diváci a tak téma tohto víkendu bola prelúskaná z rôznych strán.

Program celého Odpustu mladých zastrešovala Rada pre mládež Košickej eparchie, ktorá v nedeľu na svojom e-shope zverejnila aj novú kolekciu tričiek SOM. Všetkým organizátorom, zúčastneným a zvlášť mladým, patrí veľké poďakovanie za nádherne prežitý víkend.

TSKE informolva Milan Kmec

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml