Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa modlil pri hrobe vladyku Milana Šášika

Košice 2. máj (TSKE) Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, oslávil nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, slávil najprv v užhorodskej katedrále archijerejskú sv. liturgiu a popoludní paschálnu večiereň. Po nej sa odobral na miesto posledného odpočinku zosnulého vladyku Milana Šášika. Spolu s vladykom Nilom, kňazmi a seminaristami eprchie, sa pri jeho hrobe pomodlil paschálnu panychídu a položil kyticu kvetov.

Mukačevská eparchia, ktorá je matkou všetkých miestnych cirkví pochádzajúcich z Užhorodskej únie, si tento rok pripomína Rok výročí. Preto ani Gréckokatolícka cirkev na Slovensku nezabúda na mukačevský biskupský stolec, ktorý niekoľko storočí spravoval aj gréckokatolíkov z nášho územia. Zvlášť v období po smrti vladyku Šášika je duchovne spojená s gréckokatolíkmi z teritória bývalej Podkarpatskej Rusi a modlí sa za ich nového pastiera, aby aj naďalej duchovne zjednocoval pod patronátom sv. Mikuláša a sv. Cyrila a Metoda gréckokatolíkov na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Chorvátsku, Srbsku, ale aj za oceánom v USA a v Kanade.

TSKE

Foto: Jaroslav Lajčiak