Zomrel otec Dávid Zorvan

Košice 28. apríl (TSKE) V utorok 27. apríla 2021 zomrel kňaz Košickej eparchie, o. Dávid Zorvan. Zomrel zaopatrený sviatosťami po ťažkej a krátkej chorobe vo veku 46 rokov a v 23. roku kňazskej služby. Archijerejská sv. liturgia spojená s kňazským pohrebom bude v piatok 30. apríla 2021 o 9:30 h v gréckokatolíckom chráme v Slanskom Novom Meste, kde bude aj pochovaný. 

Dávid Zorvan pochádzal zo starej kňazskej rodiny, ktorá dala Cirkvi mnohých kňazov. Bol najstarší z desiatich súrodencov. Pred diakonskou a kňazskou vysviackou v roku 1997 prijal sväté tajomstvo manželstva. Boh mu spolu s manželkou Marcelou požehnal synov Daniela, Simeona, nenarodeného Rubena, dcéry Rút, Sofiu, Ráchel a Sáru. Jeho ľudská, rodinná i kňazská formácia bola celý život spojená s Neokatechumenátnou cestou.

V rokoch 1997-2007 pôsobil vo farnosti Čeľovce, v rokoch 2007-2020 vo farnosti Stanča a od septembra 2020 pôsobil vo farnosti Slanské Nové Mesto. 

Vyššie štúdia  na Cyrilometodějskej teologickej fakulte v Olomouci a študijný pobyt v Ríme prehĺbili jeho lásku k východnému obradu. Bol členom Liturgickej komisie pri KBS, predsedom liturgickej komisie Gréckokatolíckeho Košického exarchátu a členom Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisie. Istý čas pôsobil ako redaktor časopisu LOGOS. 

Celý svoj kňazský život zasvätil aj pastorácii mládeže. Bol členom Rady pre mládež Košickej eparchie, zodpovedný za pastoráciu mládeže v trebišovskom protopresbyteráte, neskôr bol jej ideovým členom.

Svoj hudobný talent využíval počas evanjelizačných koncertov skupiny Anastasis a v kňazskom zbore Košickej eparchie.

Celý svoj kňazský  život žil naplno. Plný optimizmu a dobrej nálady vždy vedel potešiť každého, pri každej príležitosti a v každej situácii. Aj v posledné mesiace ťažkej choroby žehnal, radil a povzbudzoval všetkých v jeho blízkosti. Na prvom mieste bola v jeho živote láska a vernosť Bohu a Cirkvi. Modlitba a Eucharistia boli jeho každodenným pokrmom. Očistený utrpením bol povolaný do večnosti 27. apríla 2021, na sviatok sv. Simeona, Pánovho príbuzného, a zároveň na 24. výročie svojej diakonskej vysviacky.

TSKE