Výtvarná súťaž

Košice 28. apríl (TSKE) Dňa 23. apríla bola vyhodnotená výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2020/2021. Vyhodnotiť súťaž pomáhal výtvarník Marek Moučka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným a výhercom srdečne blahoželáme. Prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách postupujú v súťaži ďalej do Celoslovenského kola.

TSKE Informoval Mgr. Ján Ducár