Veriaci farnosti Kráľovský Chlmec oslávili svoj chrámový sviatok

Košice 27. apríl (TSKE) Veriaci farnosti Kráľovský Chlmec počas víkend pred nedeľou o porazenom oslávili svoj chrámový sviatok, pamiatku Svätého veľkomučeníka Juraja, za prísnych pandemických opatrení.

Sviatok, ktorý sa kvôli obmedzeniam slávil tri dni, sa začal 23. apríla, v piatok popoludním. Otec Tomáš Muszka, duchovný správca Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, odovzdal otcovi Jozefovi Vaszilymu, dekanovi maďarského protopresbyterátu, dekrét o zriadení farskej charity v Kráľovskom Chlmci. Nasledovala modlitba Akatistu k svätému veľkomučeníkovi Jurajovi, ktorý viedol otec Gabriel Kecskés, farár susednej farnosti Pribeník.

Po akatiste nasledovala archijerejská Svätá Liturgia, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ, SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, spolu s prítomným kňazstvom. Na konci Svätej Liturgie sa otec Jozef poďakoval vladykovi, že svojou prítomnosťou poctil veriacich farnosti, a zároveň privítal otca Vojtecha Bohácsa, synkela pre maďarských veriacich, ktorý v tejto funkcii prvýkrát navštívil túto farnosť.

Slávnosť pokračovala v sobotu. Ráno sa otec Jozef spolu s veriacimi pomodlil malú večiereň, po ktorej nasledovala Svätá Liturgia. Vo večerných hodinách sa vladyka Atanáz Orosz, miskolcský eparchiálny biskup, spolu s veriacimi pomodlil vsenočné bdenie. Na konci modlitby sa otec Jozef poďakoval vladykovi Atanázovi za spoločnú modlitbu a vladyka, ktorý dlhé roky žil ako mních v monastieri neďalekej obce Dámóc, vyjadril svoju radosť z vytrvalej modlitby veriacich.

Slávnosť vyvrcholila v nedeľu. Program začal modlitbou hodiniek. Nasledovala slávnostná Svätá Liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Roland Nosov, kaplán farnosti Košice-Západ. Po Svätej Liturgii boli posvätené oziminy, a nakoľko otec Roland je novokňazom, udelil veriacim farnosti svoje novokňazské požehnanie. V závere sa otec dekan poďakoval otcovi Rolandovi za spoločnú modlitbu a slávenie, ako aj každému, ktorý pomáhal pri organizovaní tejto veľkej slávnosti.

TSKE informoval: Dániel Dévald

Foto: Judit Daková