Odpustová slávnosť ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách

Košice 27. apríl (TSKE) Posledný aprílový víkend už tradične patrí eparchiálnej odpustovej slávnosti ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Kým minulý rok sa konala kvôli pandémii bez účasti veriacich, tohto roku už zlepšená pandemická situácia dovoľovala aspoň obmedzenú účasť, pri zachovaní všetkých pandemických opatrení.

Hlavným slúžiteľom  bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vo svojej homílii vyzdvihol príklad mučeníctva, ktoré „nebeží tam, kde bežia ostatní“, ale rozhoduje sa v súlade s Božím vedením a ide vlastnou cestou, k čomu  každý dostal ten najväčší dar – slobodu a s ňou zároveň i zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Dostali sme ju z titulu kresťana – pokrsteného, pomazaného ako Kristovho vojaka , ktorým bol aj sv. Juraj a označeného jeho pečaťou. Táto cesta však nie je vždy ľahká, pretože tam, kde svet neprijíma Krista a prenasleduje ho, bude prenasledovať i jeho učeníkov, ako hovorí  evanjelista Ján. No na druhej strane vraví, že Boh tak miloval svet, že posiela nás, aby sme tento svet menili k lepšiemu a k tomu máme použiť svoju slobodnú vôľu, ktorou dokážeme zmeniť „zabehané“ koľaje, svoje návyky, vnútorne byť slobodní a dokážeme si vybrať to lepšie a to bez strachu - či zo straty pozície, komfortu alebo i života. Dokonca nám v tom nemôže zabrániť ani naše civilné povolanie, ako to bolo aj u sv. Juraja, ktorý aj keď bol cisárovým vojakom, nebál sa byť v prvom rade slobodným Kristovým vojakom, aj za cenu smrti.

Spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom sa slávnosti zúčastnili aj otec Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, otec Martin Mráz, tajomník biskupa, otec Jaroslav Štefanko, protopresbyter spišskonovoveského protopresbyterátu a otec Tomáš Mikunda, administrátor farnosti.

Priamy prenos nedeľnej slávnosti mohli veriaci sledovať prostredníctvo TV Zemplín a TV Logos ako aj na sociálnych sieťach Košickej eparchie.

TSKE informovala Miroslava Mikundová

Foto: TSKE