Hľadanie domova pre Ježiša - o novej filiálke gréckokatolíkov na Floride

Košice 8. apríl (TSKE) Pri čítaní novín eparchie Passaic s názvom Eastern Catholic Life zaujal článok o zakladaní novej filiálky eparchie pre gréckokatolíkov v štáte Florida. Rozhodol som sa kontaktovať autorku pôvodného článku, ktorou je Dr. Barbara Yastishock-Lutz a výsledkom našej komunikácie je tento slovenský článok.

Florida je v USA známa ako štát, kde sa pre priaznivé počasie sťahuje na penziu značný počet dôchodcov. Okrem nich je na Floride aj samozrejme množstvo pracovných príležitostí pre ľudí v produktívnom veku, a to vo viacerých ekonomických odvetviach, predovšetkým samozrejme spojených s turizmom, nakoľko tento slnečný štát je celoročne obľúbenou destináciou.

Prvá gréckokatolícka liturgia na Floride sa datuje do decembra 1964, kedy bola slávená o. Puškárom v meste St. Petersburg. Vedený starostlivosťou o spásu duší našich veriacich, bol to vladyka Michael Dudick (1916-2007), ktorý sa nebál zainvestovať do založenia ďalších farností v tomto „slnečnom štáte“ – Floride. V apríli 1973 bola slávená prvá gréckokatolícka liturgia v meste Orlando, meste známom pre svoj prvý Disneyland.

Bolo obdobie, kedy sa na Floride uvažovalo so zriadením vlastného exarchátu. Dnes je v tomto štáte osem farností, náležiacich do eparchie Passaic, vedenej vladykom Kurtom Burnettom, ktorý je súčasne aj apoštolským administrátorom slovenskej eparchie v Kanade. Dnešné farnosti sú tieto: Presvätej Bohorodičky – jej ikony Znamenie (Coconut Creek), Sv. Cyrila a Metoda (Fort Pierce); Sv. Bazila (Miami - Fort Lauderdale), Sv. Anny (New Port Richey), Všetkých svätých (North Fort Myers), Sv. Mikuláša (Orlando), Zosnutia Bohorodičky (Ormond Beach) a sv. Terézie z Lisieux (Saint Petersbourg). Filiálka farnosti Všetkých svätých je od októbra 2017 aj v Južnej Karolíne v mestečku Fort Mill.

Ale, nechajme už hovoriť Dr. Barbaru Yastishock-Lutz: „Zanechali sme naše krásne starobylé chrámy a zabehnuté farnosti, a teraz v nových podmienkach budujeme novú farnosť, kúsok po kúsku, ako mozaiku. Veríme, že je to Pán, ktorý stavia tento dom – svoju novú farnosť a súčasne s tým zosiela dobrých ľudí na ceste k tomuto cieľu. Bola to Božia vôľa, že niektoré dvere v našom živote sa zavreli, aby sa mohli otvoriť nové. A tak sa aj farníci tejto filiálky podujali na vážnu misiu – nájsť domov pre Ježiša.  

Ako jedna z najmladších filiálok eparchiálnej rodiny Passaicu, museli sme aj my ako malé dieťa, pred tým ako sa naučí chodiť, zažiť aj pády, kedy smiech sa strieda s plačom. Hľadali sme si svojich a tešili sa z toho, keď sme týchto členov svojej gréckokatolíckej rodiny našli, alebo keď oni našli nás. Problém nastal s liturgickým priestorom. Dočasné priestory sme museli po roku vyprázdniť. Do toho prišli ešte prísnejšie opatrenia od marca 2020 kvôli Covid pandémii a toto spoločenstvo sa začalo podobať svätej rodine, pre ktorú nebolo v Betlehéme miesta. Čo robiť? Ľudia sa modlili k Bohu, Presvätej Bohordičke i blaženému Teodorovi Romžovi... Jedného dňa zavolal jeden z farníkov, či nám napadlo spýtať sa v „tom peknom bielom chráme“ pri klube vojnových veteránov. V tomto mestečku je 240 chrámov, ale tam sme nikoho nepoznali. No Božie cesty nás tam viedli, aby sme sa dočkali prekvapenia! 

 

Po modlitbe a vzývaní Svätého Ducha sme sa rozhodli do spomínaného chrámu zavolať. Ozval sa hlas duchovného o. Grega s otázkou: „Ako vám môžem pomôcť?“ So strachom a trémou som sa predstavila ako zástupca gréckokatolíckeho spoločenstva a vysúkala zo seba nasledovnú vetu: „Vcelku jednoducho, otče. Hľadáme miesto a domov pre Ježiša.“ Bez zaváhania odpovedal: „To ste zavolali správne.“ Slzy sa mi tlačili do očí. Otec Greg vyrozprával svoj príbeh, ako kedysi obdobne hľadal miesto pre bohoslužby, a to dlhých osem rokov, niekedy majúc bohoslužby len v poli, a po štyri roky v pohrebnom ústave. Rúcha a bohoslužobné nádoby skladovali v kufry auta. Keď pred štyrmi rokmi dobudovali nový chrám, dali si sľub, že sa podelia s tými, ktorý budú hľadať „domov pre Ježiša.“ A doložil: „Ste prví, takže VITAJTE!“

Nasledujúci deň, 9. septembra 2020 nás privítal kňaz, farská rada a cez Zoom aj ich arcibiskup. Ich prívetivosť a milota prevŕšili naše očakávania. Odišli sme užasnutí a naplnení vďačnosťou voči Bohu. Náš duchovný, o. Olexij Nebesnyk to výstižne zhrnul: „Nemám slov!“ A tak s požehnaním nášho biskupa Kurta sme v novembri 2020 začali s pravidelným slávením liturgií na novej adrese. 

Pred každou liturgiou upratujeme, dezinfikujeme, rozložíme ikony, pripravíme prestol i tetrapod, zažneme uhlík do kadidelnice, zhromaždíme kantorov a s úsmevom vítame tých, ktorí prichádzajú. A potom sa spolu jednými ústami a jedným srdcom modlíme s vďačnosťou k Bohu.“

Prvá liturgia tohto spoločenstva bola na Paschu v apríli 2019, a zúčastnilo sa na nej vyše 50 ľudí. Na Bohozjavenie 2020 privítalo spoločenstvo medzi sebou vladyku Kurta Burnetta. V januári 2021 bola vzhľadom na reštrikcie, dovoľujúce obsadenie len 25 percent kapacity, účasť na nedeľnej liturgii 21 dospelých a 5 detí. Aj oni sa už tešia na čas, kedy pominú reštrikcie a budú sa môcť modliť spolu s celým spoločenstvom a každým, koho priťahuje krása byzantského obradu a jeho velebenia Boha.

Farníci spomínajú, ako po presťahovaní sa na Floridu cítili, že im niečo chýba. Akoby ich srdce malo dieru. Chýbala im ich milovaná gréckokatolícka cirkev. Postupne sa tak dali dohromady obdobne zmýšľajúci ľudia a cez spoločnú modlitbu sa stali najprv priateľmi a dnes sa považujú za gréckokatolícku rodinu.

Uvedomujú si, že na nich platia slová Písma o tom, že Bohu nič je nič nemožné. A preto ho chvália, požehnávajú, ďakujúmu a prosia Ho, v Trojici jediného. Sú vďační aj synkelovi pre južné štáty, o. Robertovi Evanchovi za jeho podporu, ako aj o. Oleximu Nebesnykovi, ktorý je ich oficiálnym farským administrátorom, alebo ako sami hovoria „našim“ kňazom, ktorí ich vedie v modlitbe.

Kiež je aj snaha týchto gréckokatolíkov na mieste, kde predtým nezaznela naša liturgia, pre nás povzbudením mať svoj chrám, mať svoje bohoslužobné miesto a ostať verní dedičstvu svojich predkov. Nie pre nejaké kultúrne danosti, nie preto, čo by ľudia povedali, ale preto, že naša cirkev nám prináša spásu a sprostredkúva krásu Božej veleby.

Navyše je tento článok aj výzvou pre tých, ktorí v danej oblasti Floridy majú svojich príbuzných, či známych, aby ich informovali o existencii tejto zatiaľ najmladšej floridskej filiálky. Je to spoločenstvo ktoré sa modlí a stará sa o svojich. Kiež Pán žehná gréckokatolíkov po celom svete!

Kontakté údaje tejto nevej filiálky sú: Father Oleksiy Nebesnyk, Saint Anne Byzantine Catholic Church, New Port Richey, FL, 34653. Tel: +1 727-849-1190 Prípadne cez komentáre na facebookovej stránke: Byzantine Catholic Mission The Villages FL.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Facebook - Byzantine Catholic Mission The Villages Florida