Vladyka Cyril Vasiľ navštívil veriacich v Mníchove

Košice, 14. júl (TSKE) Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie navštívil 11. – 14. júla  slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Mníchove a Bavorsku a vykonal kanonickú vizitáciu tamojšej farnosti.

V sobotu 11. júla vladyka Cyril spolu s košickým protosynkelom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom najprv posvätili zrekonštruované pastoračné centrum, ktoré pri Chráme sv. Mikuláša v Mníchove slúži pre cirkevné, pastoračné a duchovné aktivity tamojších slovenských gréckokatolíkov. Zároveň sa tu stretol aj s farskou radou a niektorými dobrovoľnými pracovníkmi tejto misie.

V nedeľu vladyka Cyril v spomínanom chráme slávil archijerejskú svätú liturgiu s oslavou patrónou slovenskej gréckokatolíckej misie sv. Cyrila a Metoda.
Vladyku v úvode slávnosti privítali podľa slovanského zvyku "chlebom a soľou". Nasledovalo privítanie otcom Jurajom Bujňákom, duchovným správcom tohto cirkevného spoločenstva, ktoré píše svoju históriu od roku 2013. Následne vladyka posvätil tri nové kalichy a diskosy, ktoré postupne na podnosoch prinášali jednotlivý členovia farskej rady.
V závere slávnosti sa vladykovi Cyrilovi za návštevu v mene Reinharda Marxa mníchovského arcibiskupa poďakoval Mons. Alexander Hoffmann a otec Juraj Bujňák.
Spev archijerejskej svätej liturgie viedla miestna cirkevná hudobná skupina Veličaj.
Pre miestnych veriacich bola návšteva vladyku veľmi obohacujúca a prínosná pre ďalší rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi v Bavorsku a v Nemecku.

TSKE informoval Juraj Bujňák.
Foto: archív Slovenskej gréckokatolíckej misie v Mníchove