Košickí katechéti si pripomenuli udalosť slzenia Klokočovskej ikony

Košice, 19. februára (TSKE) Metodický seminár pre učiteľov náboženstva s tématikou 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove sa 19. februára začal modlitbou tretej hodinky v biskupskej kaplnke. Katechétov privítal riaditeľ Katechetického úradu Ján Ducár a pozdravili ich obaja košickí biskupi.

V prvej časti prednášok prítomných voviedol do problematiky historik, tajomník biskupa a hovorca Košickej eparchie otec Martin Mráz. Predstavil udalosť slzenia Klokočovskej ikony a jej následné putovanie, ktoré je tiež späté s dojemným osudom Heleny Zrínskej. Prítomní mohli tiež vidieť krátky dokument Matka súcitu, ktorý vznikol pri príležitosti 350. výročia slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove.

V druhej časti predstavil otec Vlastimil Bajužik, farár zo Zalužíc, vzorovú vyučovaciu hodinu s tematikou Plačúcej Matky z Klokočova pre druhý stupeň základnej školy, ktorej cieľom bolo aj vzbudiť hrdosť na pútnické miesto plné duchovného bohatstva.

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.

Foto: Monika Girovská