Gréckokatolícka eparchia KošiceErb vladyku Milana Chautura, CSsR

Erb vladyku Milana Chautura, CSsR

V strede erbu je byzantský kríž, aby na prvý pohľad bolo zrejmé, že ide o cirkev byzantského rítu, ktorej liturgia, obrady i tradícia budú zachovávané a zveľaďované v novozriadenej eparchii. To, že je to eparchia zriadená Apoštolskou stolicou, je naznačené bieložltou kombináciou farieb, ktoré sú farbami pápežskej vlajky. Bielo-žlté pole s byzantským krížom zvýrazňuje tiež vernosť veriacich eparchie Svätému Otcovi.


Pod krížom sú grécke písmená K a M - iniciály mien Kyrilos a Methodios, misie solúnskych bratov, ktorí prišli šíriť kresťanstvo medzi našich predkov a 5. júla boli vyhlásení za patrónov Košického apoštolského exarchátu, predchodcu dnešnej eparchie. Celý znak je zahalený modrým plášťom v tvare písmena M. Z plášťa svietia tri hviezdičky, čo značí, že eparchia s Katedrálnym chrámom Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zverujeme našej nebeskej Matke. Ona je tou, ktorú ikonografia zobrazuje s tromi hviezdami, ktoré symbolizujú jej panenstvo pred narodením Ježiša Krista, pri jeho narodení i po narodení.


To, že znak je štvrtený a má dve červené polia s krížom a ľaliou, naznačuje, že ide o znak biskupa so všetkými právomocami, v našom prípade biskupa - eparchu, ktorý je hlavou miestnej cirkvi.


Vladyka Milan má heslo „Hľa, tvoja matka" (Jn 19, 27) a jeho znak zvýrazňuje scénu z Golgoty, kde na kríži zomieral Boží Syn a pod ním stála jeho matka, ktorej srdce zostalo nepoškvrnené a čisté a toho symbolom je biela ľalia. Preto práve jej Spasiteľ zveril apoštola Jána a s ním celé ľudstvo slovami Hľa, tvoja matka. Pozadie znaku tvorí biskupský klobúk, biskupský plášť a symboly biskupa - mitra, žezlo a kríž.