Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
farár Farnosť Čeľovce 1997 2007
predseda Liturgická komisia Košickej eparchie 1998 2009
člen Rada pre mládež Košickej eparchie 1998
redaktor časopisu Časopis LOGOS 1999 2002
člen Spoločná liturgická komisia 2003 2008
člen Liturgická komisia pri KBS 2005 2009
farár Farnosť Stanča 2007 2020
člen Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia 2009 2021
člen Liturgická komisia Košickej eparchie 2009 2021
duchovný správca Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči 2012 2020
farár Farnosť Slanské Nové Mesto 2020 2021