Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur na túre s mladými a rodinami

    (Košice, 28. máj) „Stúpajú a síl im stále pribúda. (Ž 84,8)“ S týmto prísľubom sa v sobotu mladí i tí skôr narodení vybrali na akciu zvanú Túra s vladykom Milanom, ktorú tento rok po organizačnej stránke zastrešoval Košický protopresbyterát. Cieľom bolo prežiť čas v prírode v spoločných  rozhovoroch a modlitbe spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a tak obdivovať Božiu veľkosť aj v najmenších detailoch. Pre začiatok túry bolo určené rekreačné stredisko Alpinka, odkiaľ všetci účastníci pokračovali turistickým chodníkom naprieč kavečianskym lesom až k ZOO. Trasa bola zvolená tak, aby ju zvládla každá veková kategória. Účastníci tak mohli zakúsiť, že Košice nie sú len mestom s bohatou kresťanskou, kultúrnou a historickou základňou, ale aj mestom, ktoré obkolesuje krásna príroda. V cieli všetkých čakal chutný guľáš a hry pripravené animátormi pre najmenších účastníkov túry. V minulosti táto akcia zameraná na mládež sa teda pretransformovala na podujatie zamerané pre rodiny a ich rast v spoločnej aktivite v náručí Cirkvi.

autor: Štefánia Čepová
dátum: 01.06.2016


Foto:Štefánia Čepová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka