Gréckokatolícka eparchia KošiceRodáci z Veľkej Poľany sa stretli s vladykom Milanom Chauturom vo svojej domovine

    (Veľká Poľana, 08. máj) V nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu na Veľkej Poľane pri vodnom diele Starina slúžil vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti stretnutia rodákov zo zaplavených obcí.

    Vo svojej homílii, ktorú vladyka Milan predniesol v rusínskom jazyku pre rodákov, vysvetlil, že Ježiš Kristus pri nanebovstúpení odišiel k svojmu Otcovi, aby mohol prísť Utešiteľ, pričom na takúto duchovnú udalosť nemôžeme nazerať fyzicky, ale duchovne.

    „Tak ako aj my v tento deň sme prišli domov, pripomenúť si dar rodiny a života, ktorý sme tu mohli prežívať, tak sa aj Ježiš vrátil k Otcovi. Preto si uvedomme, že my kresťania máme svoj dom v nebi,“ čím vladyka vysvetlil, že sám Ježiš nám ukázal pri Pasche, že fyzická smrť nie je koniec a perspektíva života je po smrti vyššia.

    Fakt, že sme stvorení pre vyššie veci vladyka podoprel výrokom emeritného pápeža Benedikta XVI: ,,Nikdy nebudeme spokojní iba v nebi. Nebo je zjednotenie človeka s Bohom a to je v osobe Ježiša Krista. “

    ,,Človek sa rád vracia domov, tak ako my na Poľanu,” povedal vladyka, avšak vyzval všetkých, aby sa nezabudli vracať k Nebeskému Otcovi, kde je prichystaný príbytok vo večnosti.

autor: Miroslav Házy
dátum: 09.05.2016
Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka