Gréckokatolícka eparchia KošiceProjekt "Východní svätí pre súčasnosť" 2015/2016
Eparchiálne kolo a metropolitné kolo

    "Východní svätí pre súčasnosť" je výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. Jeho cieľom je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými osobnosťami východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; taktiež rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Súťažiaci sa mohli zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca. Predmetom 8. ročníka projektu boli život, dielo a osobnosť sv. Jána Krstiteľa. Súťažiaci škôl i farností mohli stvárniť túto osobnosť výtvarným spôsobom.

    Do projektu sa v rámci Košickej eparchie zapojilo 60 žiakov z ôsmych škôl a jednej farnosti. Eparchiálne kolo prebehlo 7. apríla 2016 v Košiciach pod dohľadom poroty: Mgr. Michaely Benedikovej, výtvarníčky a Mgr. s. Tatiany Cmoriakovej, metodičky DKÚ. Práce umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postupili na metropolitné kolo.

    Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že do projektu sa v rámci Košickej eparchie zapojila škola, ktorej žiaci vypracovali projekt v literárnej forme a na eparchiálne kolo zaslali víťaznú báseň. Hoci šlo o nesúťažný výstup, zaslúžil si našu pozornosť i docenenie.

    Finálové – metropolitné kolo sa uskutočnilo na Juskovej Voli v mládežníckom centre Bárka dňa 3. mája 2016, kde bol hlavným porotcom vladyka Milan Lach. Zúčastnené práce boli vystavené v priestoroch mládežníckeho centra počas metropolitného kola vedomostnej Biblickej súťaže. Víťazom i všetkým zúčastneným blahoželáme.

Výsledky eparchiálneho a metropolitného kola - jednotlivé kategórie
(vo formáte PDF)


Výchovný projekt "Východní svätí pre súčasnosť" 2015/2016
Metropolitné kolo
(vo formáte PDF)


Výchovný projekt "Východní svätí pre súčasnosť" 2015/2016
Eparchiálne kolo
(vo formáte PDF)

autor: DKÚ
dátum: 06.05.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka