Gréckokatolícka eparchia KošiceCyklisti Košickej eparchie na čele s biskupom sa hnali za milosrdenstvom

    (Trebišov, 30. apríl) V sobotu vytvorili Trebišov, Milhostov, Hriadky, Dvorianky, Bačkov a Nový Ruskov okruh pre ďalší ročník cyklotúry Košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom. Do pelotónu zloženého z približne 150 ľudí sa zapojili mladí, rodiny s deťmi, stredná a staršia generácia. Cyklotúra sa začala v trebišovskom gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde vladyka Milan započal modlitbu slávnostného ruženca spojenú so zamysleniami nad skutkami duchovného milosrdenstva. Tie pokračovali pri každom plánovanom zastavení v gréckokatolíckych chrámoch spomínaných obcí. Dobré počasie, ktoré v spolupráci s dobrou náladou a družnými rozhovormi s vladykom Milanom, ktorý sa usiloval pri každom aspoň na chvíľu zastaviť, umocnili vydarenosť i tohtoročnej cyklotúry . Ako je už zvykom, miestni veriaci pri chrámoch ponúkali rôzne, doma-upečené, dobroty a tak štyridsať kilometrov trasy nikto nepociťoval ako prílišnú záťaž. O celý priebeh cyklotúry sa staral tím zložený z kňazov, lekára a dobrovoľníkov, na čele s o. Marekom Kovaľom, správcom farnosti Čeľovce. O bezpečnosť sa staral Policajný zbor. Tohtoročná cyklotúra v mimoriadnom svätom roku milosrdenstva účastníkom nanovo ukázala, ako sa milosrdný Boh o človeka neustále stará a sprevádza ho i vtedy, keď sedí na bicykli.

autor: Radoslav Šimko
dátum: 03.05.2016


Foto: Dávid Kováč

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka