Gréckokatolícka eparchia KošiceEparchiálna odpustová slávnosť v Slovinkách

    (Slovinky, 24. apríl) V nedeľu po sviatku sv. veľkomučeníka Juraja, ktorému je zasvätený chrám v Slovinkách, vyvrcholila eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana. Spoluslúžiteľom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CsSR.

    Vo svojej homílii, ktorú arcibiskup predniesol peknou slovenčinou, pripomenul, že mučeníctvo je vždy aktuálnou záležitosťou, ako to dosvedčujú udalosti minulého storočia i dnešných dní. Zároveň nuncius upozornil, že jednou z foriem mučeníctva je život vo vernosti Kristovmu evanjeliu a odmietnutie robiť kompromisy s modernými ideológiami.

    Svoju vďačnosť za spoločné slávenie archijerejskej liturgie na tomto mieste v závere slávnosti vyjadril vladyka Milan, ako aj prítomní veriaci, v mene ktorých miestny farár, o. jeromonach Pimen, odovzdal nunciovi ikonu svätého a slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja.

autor: Pavol Pastornický
dátum: 25.04.2016
Foto: Jozef Medviď

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka