Gréckokatolícka eparchia KošiceCirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila svojho patróna

    (Trebišov, 22. apríl) Sviatok sv. Juraja bol dôvodom vzácnej návštevy na Cirkevnej základnej škole v Trebišove. Medzi žiakov a pedagógov zavítal košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur v sprievode riaditeľa školského eparchiálneho úradu, o. Petra Oreniča. V úvode slávnosti prítomných hostí, medzi ktorých patrili primátor mesta, Marek Čižmár, protopresbyter trebišovského protopresbyterátu, o. Dušan Seman, a ostatní kňazi, privítal duchovný správca školy, o. Tomáš Haburaj. Poukázal na patróna školy, ktorý je v škole prítomný už nielen duchovne, ale i na novonapísanej ikone na priečelí školskej kaplnky. Slávnosť pokračovala archijerejskou svätou liturgiou. Vladyka Milan v homílii upriamil pozornosť na duchovné hrdinstvo, ktoré môžu aj žiaci napodobniť, podľa vzoru patróna školy a vykonať „detský čin roka,“ ktorý spočíva v bežných skutkoch lásky voči blížnym. V závere liturgie vladyka Milan požehnal ikonu sv. Juraja, patróna školy a ikonu sv. Cyrila a Metoda, patrónov eparchie umiestnených na priečelí školskej kaplnky. Riaditeľka školy, Ľudmila Bumberová, vzápätí poďakovala prítomným za účasť a spoločnú modlitbu k patrónovi školy. V podobe kvetov tiež vyjadrila vďačnosť autorovi novopísaných ikon, o. Róbertovi Demkovi, farár farnosti Vojčice, ktorý sponzorsky venoval toto dielo škole.

autor: Vedenie školy
dátum: 25.04.2016
Foto: E. Ďurišinová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka