Gréckokatolícka eparchia KošiceEparchiálne kolo Košickej eparchie súťaže "Biblia očami detí a mládeže"

    (Košice, 07.04.2016) V tomto školskom roku bolo na eparchiálne kolo výtvarnej súťaže, ktorá bola tematicky zameraná na obsah biblických kníh Prvá kniha Samuelova a Lukášovo evanjelium, zaslaných 26 žiackych prác zo šiestich škôl územia Košickej eparchie. Vyhodnotenie eparchiálneho kola sa uskutočnilo v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Košickej eparchie v Košiciach. Zloženie výtvarnej komisie tvorila výtvarníčka Michaela Bedeniková a metodička s. Tatiana Cmoriaková.

    Práce žiakov umiestnené na prvých troch miestach boli ocenené a vystavené v priestoroch eparchiálneho úradu Košickej eparchie v nasledujúcich troch týždňoch a sú zaslané na celoslovenské kolo. Víťazom i všetkým zúčastneným blahoželáme.

    Výtvarná biblická súťaž je každoročne vyhlasovaná ako sprievodná súťaž vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Jej cieľom je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže.

Výsledky eparchiálneko kola:

Kategória: 1. (materské školy)
Miesto 1. „Zvestovanie“ Nela Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice

Kategória: 2. kat. (1. – 2. roč. ZŠ)
Miesto: 1. „Zvestovanie“ Ema Redajová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice
Miesto: 2. „Dávid a Goliáš“ Natália Lemešová, Cirkevná spojená škola, Sečovce
Miesto: 3. „Narodenie Ježiša“ Ema Vallová, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1. „Tesná brána“ Aurélia Šimková, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Miesto: 2. „Podobenstvo o rozsievačovi“ Nina Gimerová, Cirkevná spojená škola, Sečovce, EP Košice
Miesto: 3. „Dávid a Goliáš“ Petra Sekáčová, Cirkevná spojená škola, Sečovce
Cena poroty: „Mária a Marta“ Desana Špitzová, ZŠ Helcmanovce

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1. „Vzkriesenie naimského mládenca“ Tatiana Rusinková, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice
Miesto: 2. „Dobrý a zlý strom“ Timotej Tereba, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice
Miesto: 3. „Podobenstvo o stratenej drachme“ Stela Mikulová, Cirkevná spojená škola, Sečovce, EP Košice

Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1. „Samuel vo svätostánku“ Samuel Riník, Cirkevná spojená škola, Sečovce
Miesto: 2. „Dávid bojuje s Goliášom“ Patrik Fekete, Cirkevná spojená škola, Sečovce

Kategória: 6. (G, SOŠ)
Miesto: 1. „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu...“ Mária Ceľuchová, Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
Miesto: 2. „Krst Pána Ježiša“ Mária Salková, Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
Miesto: 3. „Západ Dávida s Goliášom“ Jozef Labanič, Cirkevná spojená škola, Sečovce

Výtvarná biblická súťaž "Biblia očami detí a mládeže" 2015/2016
Eparchiálne kolo (na stiahnutie v PDF)

autor: DKÚ Košickej eparchie
dátum: 21.04.2016
Foto: DKÚ Košickej eparchie

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka