Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur hovoril mladým o dôležitosti domova

    (Košice, 18. apríl) V pondelok sa mladým Košického protopresbyterátu, ktorí sa stretávajú raz mesačne na Tematických Večeroch v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a zamýšľajú sa nad podobami milosrdenstva, prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

    Už počas sv. liturgie načrtol tému domova, ktorú neskôr na stretnutí rozvinul. „Domov je miesto, kde sa môžeš smiať, dom sú ruky kde môžeš plakať,“ povedal vladyka a upozornil, že domov predstavuje dôležitú hodnotu v živote mladého človeka, preto si ho treba vážiť a chrániť. Zároveň Vladyka spomenul aj nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú domov a rodinu. Varoval pred gender ideológiou, ktorá degraduje pozíciu a hodnotu jednotlivých členov rodiny, čím bráni človeku nájsť svoje miesto v rodine a teda vedie ku devalvácii domova. Ďalším rizikom je konzumný spôsob života, ktorý dáva do popredia materiálne hodnoty a duchovné zatláča do úzadia, v dôsledku čoho sú vzťahy medzi jednotlivými členmi naštrbené. Vladyka súčasne zdôraznil potrebu stabilných hodnôt v domove a rodine, kde by nemala chýbať prítomnosť Boha, úcta voči rodičom a zdravé priateľstvo.

    Už počas predchádzajúcich večerov zúčastnení vytvorili atmosféru domova, ktorá vyvrcholila práve stretnutím so svojím pastierom, čím mohli aj hlbšie porozumieť hodnote Božieho milosrdenstva.

autor: Martin Miňo
dátum: 21.04.2016
Foto: Martin Miňo

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka