Gréckokatolícka eparchia KošiceCirkevná stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé miesto v celoslovenskom hodnotení

    Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove získala prvenstvo v celoslovenskom hodnotení stredných odborných škôl z hľadiska spolupráce s firmami. Prvé miesto medzi školami získala pre pozitívny ohlas zo strany firiem, prevádzok a spoločností po celom Slovensku, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje s cieľom umožniť žiakom priamy kontakt s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi. Výsledky hodnotenia zverejnil denník Pravda, 17. 3. 2016 v článku „ Aké sú najlepšie stredné odborné školy? Pozrite si rebríčky “.

    Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta zriadila Košická eparchia v roku 2004. V súčasnosti školu navštevuje cca. 410 žiakov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolania v maturitných odboroch Hotelová akadémia, Služby v cestovnom ruchu, ako aj v jedenástich učebných odboroch. Škola sa často zapája do rôznych súťaží, projektov a podujatí v oblastiach súvisiacich s jednotlivými odbormi. Významné úspechy študenti tejto školy dosahujú na súťažiach – barmani na Cassovia Cup, autoobpravári na Castrol Junior, hostinskí a študenti hotelovej akadémie na Gastro Junior Skills Slovakia, Danubius Gastro. Škola prevádzkuje pre verejnosť zamerané služby ako školská reštaurácia Mladosť, Cukrárska výroba, Strojárske dielne, Kaderníctvo, Autoopravárske dielne a Krajčírska dielňa. Žiaci majú možnosť získavať odborné zručnosti nielen na týchto prevádzkach, ale aj u rôznych partnerov po celom Slovensku a v zahraničí, kde žiaci pravidelne odchádzajú na dlhodobú prax.

spracoval: Cyril Jančišin
dátum: 21.04.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka