Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Cyril Vasiľ navštívil farnosť Košice - Staré Mesto

    (Košice, 17. apríl) Košickí veriaci vo štvrtú  nedeľu po Pasche, v nedeľu o porazenom, prežívali mimoriadnu slávnosť v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, keď na čele so svojím eparchom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, privítali aj vzácnu návštevu, vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Cyril, bola vysielaná rádiom Regina, teda aj mnohí poslucháči pri rádiových prijímačoch mohli pocítiť atmosféru slávnosti. Ku kráse a bohatosti liturgie prispel aj katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

    Vychádzajúc zo skúsenosti telesnej paralyzácie človeka, vladyka Cyril vo svojej homílii poukázal na hriech, ktorý spôsobuje duchovnú paralyzáciu. Upozornil, že človek v hriechu nemôže prežívať svoj život v celistvej integrite, keďže nedokáže žiť ako Božie dieťa.

    V závere slávnosti vladyka Milan poďakoval arcibiskupovi Cyrilovi za jeho prítomnosť medzi svojimi krajanmi, na ktorých aj napriek mnohým povinnostiam nezabúda, ale využíva každú možnosť, aby ich povzbudzoval vo viere.

autor: TSKE
dátum: 18.04.2016
Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka