Gréckokatolícka eparchia KošiceEparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015 - 2016

    (Košice, 12.-13. apríl) V utorok a v stredu prebehlo na eparchiálnom úrade Košickej eparchie v Košiciach eparchiálne kolo vedomostných súťaží Biblická olympiáda a Biblická súťaž. Zúčastnili sa ich víťazi protopresbyterských kôl, ktorí si v tomto postupovom kole zmerali sily v niekoľkých súťažných kolách. Preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj schopnosť pracovať s biblickým obrazom, či tvorivosť v prevedení scénky. Víťazi Biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 17. - 19. mája 2016 na Zemplínskej Šírave. Víťazi Biblickej súťaže postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční 2. - 3. mája 2016 na Juskovej Voli.

Víťazné družstvá:

1. kategória Biblickej olympiády (5. - 9. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Okružná 17, Michalovce
2. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. miesto: ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
4. miesto: Osemročné Gymnázium, Sobrance
4. miesto: ZŠ s MŠ Helcmanovce
5. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice


2. kategória Biblickej olympiády (Gym. a SOŠ):
1. miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
2. miesto: Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
3. miesto: Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce


A. kategória Biblickej súťaže (1. - 2. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Komenského, Trebišov
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. miesto: ZŠ Komenského 6, Sobrance
4. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
5. miesto. ZŠ Okružná, Michalovce


B. kategória Biblickej súťaže (3. - 4. roč. ZŠ):
1. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
2. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. miesto: ZŠ Komenského 12, Sobrance
4. miesto: ZŠ Jovsa
5. miesto: ZŠ Michaľany


autor: TSKE
dátum: 15.04.2016


Foto: Ján Ducár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka