Gréckokatolícka eparchia KošicePúť košických rodín do Ľutiny

    (Ľutina, 9. apríl) Veriaci z farnosti Košice-Staré mesto sa v sobotu zúčastnili púte zameranej na rodiny do Baziliky minor v Ľutine. Vyše sedemdesiat pútnikov, ktorí prišli autobusom či autami, sa zjednotili pri svätej liturgii, ktorú celebroval o. Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty, za spoluslávenia o. Pavla Bardzáka, farára farnosti Košice – Staré Mesto a ďalších kňazov z farnosti. O. Ivan sa prihovoril pútnikom svojou kázňou na tému: „Rodina a manželstvo ako dar.“ Za spevu tropáru Christos voskrese veriaci prešli bránou milosrdenstva a spoločne sa pomodlili modlitby, aby mohli získať plnomocné odpustky.

    Následne sa účastníci púte premiestnili do domu sv. Mikuláša, kde ich o. Ivan Molčanyi svojou prednáškou voviedol do hlbšieho vnímania rodiny, vzťahov a hodnôt. Pri diskusii na predostreté skutočnosti o. Pavol spolu s o. Ivanom vyzvali pútnikov, aby boli tvorcami zrelých, zdravých vzťahov v rodine, viedli svoje deti k zodpovednosti k sebe samým a vo vzťahoch ako aj k uvedomeniu si hodnoty človeka, ktorý je vždy darom pre druhého.

    Záverom doobedňajšieho duchovného programu bola domáca úloha zadaná o. Ivanom:

    ,,Milí moji, nezabudnite nájsť na partnerovi desať pekných vecí, ktoré si na ňom vážite. Nájdite si čas na seba, choďte von na prechádzku a povedzte si to navzájom. Tak sa váš vzťah upevní, porastie. Potom si ten papier vložte do peňaženky alebo dokladov a keď príde ťažká chvíľa prečítajte si prečo ste s ním/ňou. Každý z nás má hodnotu. Má niečo pekné jedinečné čo doňho vložil Boh. Nezabúdajte na to!“

    Pútnici, posilnení obedom vo forme guláša, sa ako rodiny vydali na „cestu svetla“, ktorú viedol o. Pavol Bardzák. Veriacim pripomenul, že každá kresťanská rodina, každý kresťan, má byť svetlom v dnešnej dobe – svetlom dobra, pokory a lásky. Prítomní na Mariánskej hore spoločne zaspievali hlasite znejúce a pravdivé ,,Christos voskrese“ a mali možnosť sa individuálne pomodliť modlitbu vďaky za dar rodiny a manželstva.

autor: Martina Vaňková
dátum: 13.04.2016
Foto: Marián Jambor

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka