Gréckokatolícka eparchia KošiceNoc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

    (Trebišov, 9. apríl) V rámci celoslovenského biblického projektu „Noc čítania Biblie“ usporiadalo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove celonočné školské duchovné podujatie s biblickým programom. Študenti prichádzali do školy netradične – tesne pred zotmením – so spacákom v ruke a Bibliou. Približne 50 študentov gymnázia začalo toto podujatie spoločným sprievodom po škole s evanjeliárom a tradičným paschálnym spevom „Christos voskrese.“ Nasledovala mládežnícka svätá liturgia, ktorú celebroval duchovný správca školy, o. Tomáš Haburaj. V homílii vyzdvihol myšlienku, že „kto počúva Božie slovo a verí Kristovi, bude mať večný život.“ Po spoločnej večery v jedálni školy študenti privítali vzácneho hosťa – biblistu, sekretára a hovorcu košického eparchiálneho biskupa v jednej osobe, o. Róberta Jágera, ktorý prítomným hovoril o správnom čítaní biblických textov. Študentov veľmi zaujala aj reálna – zrekonštruovaná podobizeň apoštola národov, sv. Pavla. Na tejto podobizni o. Róbert predstavil nielen apoštolov ľudský výzor, ale i podstatu a význam ním ohlasovaného slova. V prezentáciách výstupov workshopu a práce v skupinách, ktorú študentom pridelil prednášajúci, gymnazisti predstavili v jednotlivých scénkach obrátenie apoštola Pavla i svoj vlastný život. Recitáciou originálnej básne, vytvorenej k biblickému projektu, sa ukončil pracovný a biblický program tejto noci. Nasledovala polnočná modlitba pred eucharistickým Kristom a poďakovanie za prežitý večer v Božom slove. Potom si študenti ešte mali možnosť pozrieť film s náboženskou tematikou a školu opúšťali v skorých ranných hodinách.

autor: Tomáš Haburaj
dátum: 11.04.2016


Foto: Peter Koščo

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka