Gréckokatolícka eparchia KošiceFatimská sobota v Michalovciach bola o milosrdenstve a živote

    (Michalovce, 2. apríl) V paschálnom čase pred nedeľou Antipaschy sa veriaci zišli na duchovnom programe fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach. Myšlienkam svätého Jána Pavla II z encykliky Dives in misericordia sa vo svojej úvodnej prednáške venoval o. Štefan Ančočik, farár farnosti Zbehňov. Tento deň bol na to obzvlášť príhodný, keďže bol jedenástym výročím smrti tohto veľkého svätca, ktorý sa mnohým vryl do pamäte svojím vlastným milosrdenstvom no i šírením kultúry života. Práve život bol hlavnou témou archijerejskej svätej liturgie, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, a to na úmysel podpory kultúry života.

    Vo svojej kázni veriacim pripomenul, že život v hojnosti neznamená užívať si všetko, ale byť spojený s princípom života. Vladyka poukázal na Máriu, ktorá sa nepotrebovala stretnúť so vzkrieseným Kristom, keďže ona mala v sebe život pravej viery a Krista vnímala ako živého, hoci bol ešte v hrobe. Týmto spôsobom vyzval k hojnosti života, teda k jeho prežívaniu s Bohom.

autor: TSKE
dátum: 04.04.2016


Foto: Maroš Dupnák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka