Gréckokatolícka eparchia KošiceProtopresbyterské kolá Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015/2016

    Biblické súťaže majú v našej cirkvi už dlhú tradíciu a sú obľúbenou aktivitou v rámci školskej i farskej katechézy. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 15. ročník Biblickej olympiády a 18. ročník Biblickej súťaže. Predmetom súťaží v tomto ročníku boli Prvá kniha Samuelova a Lukášovo evanjelium.

    V dňoch od 7. do 15. 3. 2016 sa v rámci Košickej eparchie uskutočnili protopresbyterské kolá oboch súťaží v jednotlivých protopresbyterátoch. Biblickej súťaže sa zúčastnilo spolu 42 družstiev v dvoch kategóriách (A. kategória: 1. - 2. roč. ZŠ a B. kategória: 3. - 4. roč. ZŠ) a Biblickej olympiády sa zúčastnilo 41 družstiev tiež v dvoch kategóriách (1. kategória: 5. - 9. roč. ZŠ a 2. kategória: G a SOŠ). Víťazné družstvá postupujú do eparchiálneho kola, kde budú reprezentovať svoje protopresbyteráty, školy/farnosti.

Víťazné a postupujúce družstvá jednotlivých protopresbyterátov:

Trebišov:
A. kategória BS: ZŠ Komenského, Trebišov
B. kategória BS: ZŠ Michaľany
1. kategória BO: ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
2. kategória BO: Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

Michalovce:
A. kategória BS: ZŠ Okružná, Michalovce
B. kategória BS: ZŠ Jovsa
1. kategória BO: ZŠ Okružná, Michalovce
2. kategória BO: Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

Košice:
A. kategória BS: CZŠ sv. Gorazda, Košice
B. kategória BS: CZŠ sv. Gorazda, Košice
1. kategória BO: CZŠ sv. Gorazda, Košice
2. kategória BO: GTA, Košice

Spišská Nová Ves:
1. kategória BO: ZŠ Helcmanovce

Maďarský protopresbyterát (v slov. jazyku):
B. kategória BS: ZŠ Ľ. Kossutha, Kráľovský Chlmec
1. kategória BO: ZŠ Ľ. Kossutha, Kráľovský Chlmec

Sečovce:
A. kategória BS: CSŠ, Sečovce
B. kategória BS: CSŠ, Sečovce
1. kategória BO: CSŠ, Sečovce

Sobrance:
A. kategória BS: ZŠ Komenského 6, Sobrance
B. kategória BS: ZŠ Komenského 12, Sobrance
1. kategória BO: Osemročné gymnázium, Sobrance
2. kategória BO: Gymnázium, Sobrance

autor: DKÚ
dátum: 01.04.2016© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka