Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur slávil obrady Kristovho vzkriesenia

    (Košice, 27. marec) Veľkonočná nedeľa začala v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky utierňou vzkriesenia. Ešte pred svitaním sa zišli veriaci a spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, pri svetle sviečok spievali tropár Christos voskrese – Kristus slávne vstal z mŕtvych! Po utierni nasledovalo tradičné požehnanie veľkonočných jedál.

    Slávnostná archijerejská liturgia začala prechodom cez Bránu milosrdenstva. Vo svojej homílii vladyka Milan zdôraznil dôvod prečo sa radujeme a prečo si vzájomne blahoželáme v týchto dňoch: „lebo je vzkriesenia deň, šťastím ľudia plesajme...lebo zo smrti do života, zo zeme do neba preniesol nás Kristus!“ Táto radosť dáva zmysel ľudskej existencii, pomáha nám prekonávať protivenstvá života a nabáda nás, aby sme aktívne tvorili vlastný život i život spoločnosti, v ktorej žijeme. Je to ako jediné maličké semienko pšenice, ktoré našli stroskotanci v románe Jules Verna. Opatrovali ho a zasiali do zeme. Vyrástol z neho klas. Zrnká klasu znova zasiali, až sa napokon dopracovali k dostatočnému množstvu pšenice. Z pšenice urobili múku a konečne si upiekli chlieb, ktorý im tak chýbal. Aj Kristovo vzkriesenie je takým zrniečkom pšenice, ktoré prinesie úrodu ak ho nezahodíme, ale zaseje do vlastného srdca. Prinesie úrodu radosti, odvahy, nádeje, ktoré tak všetci potrebujeme.

autor: TSKE
dátum: 28.03.2016
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka