Gréckokatolícka eparchia KošicePascha v katedrálnom chráme Košickej eparchie

    (Košice, 26. marec) Liturgiou prechodu – Paschy sa nazývajú obrady Veľkej soboty, kedy pri svätej liturgii Bazila Veľkého s večierňou sa kňazi prezliekajú z rúcha červeného do bielej farby, čím symbolicky naznačujú tú zmenu, ktorá nastala v dejinách spásy človeka vo chvíli, kedy Kristus v hrobe zdanlivo prehráva boj o život svoj i všetkých ľudí.

    Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup pri tejto bohoslužbe v košickej katedrále v homílii zdôraznil práve tento moment, kedy počas štyridsiatich dní pôstu k nám prichádzalo Božie slovo, na ktoré sme sa sústredili i tým, že sme mu venovali viac záujmu ako po iné dni roka a ono  ako živé semeno požehnania a milosrdenstva v nás v určitom momente mohlo vyklíčiť a vyrásť v podobe živého, osobného vzťahu s Bohom, prejaveného v praxi nášho života. Tým sa potvrdzuje, že sila viery nie  je merateľná iba podľa vonkajších formálnych znakov, lebo ona môže vyklíčiť a prejaviť sa práve v čase suchopárnosti, formalizmu v dobe, kedy okolie môže vieru pochovávať formou rozličných štúdií a prognóz. Stačí iba, aby sme si v tichu svojho života uvedomili, že Boh s nami počíta, a že to so svojim vzťahom k nám myslí vážne.

    A práve táto bohoslužba je v procese upevňovania našej viery veľmi potrebná, lebo prináša ovocie zmeny zo stavu nečinnosti k stavu aktívnej radosti z hodnoty, ktorú nám môže dať len Boh, ktorý nedovolí zomrieť našej túžbe po šťastí a večnom živote.

autor: TSKE
dátum: 26.03.2016
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka