Gréckokatolícka eparchia KošiceVeľký piatok Košickej eparchie

    (Košice, 25. marec) Veľký piatok, deň Kristovej smrti na kríži, sa tohto roku prekrýva aj so sviatkom Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Byzantská cirkev, podľa starovekého zvyku, v tento deň kombinuje oba sviatky. V ranných hodinách sa veriaci spolu s vladykom Milanom modlili utiereň Veľkého piatku – Strasti s 12 evanjeliami o zrade, súde, umučení a pochovaní Krista. Po nich nasledovali kráľovské časy v maďarskom jazyku. V poobedňajších hodinách sa slávila Veľká večiereň s liturgiou Jána Zlatoústeho, ktorá je špecifickou bohoslužbou v prípade, keď Veľký piatok padne na 25. marec, sviatok Blahoviščenija (Zvestovania). Po nej sa konala procesia s plaščanicou (na plátne maľovaná ikona mŕtveho tela Pána), ktorá sa symbolicky ukladá do hrobu.

    Vo svojej homílii vladyka Milan poukázal na Ježiša, najmocnejšieho muža ľudských dejín, ktorý svoju moc neopiera o zbrane, armádu, či financie – ako to robia mocní dnešných čias. Ježiš sa necháva ukrižovať, lebo jeho moc je mocou lásky. Iba skutočná láska verí v konečné víťazstvo a práve preto Ježiš sa nebojí obetovať seba samého, aby človeka – ktorého stvoril – svojou smrťou vyslobodil pre nikdy nekončiaci život. Vie, že jeho láska je silnejšia než smrť. Preto je tento deň dňom vďačnosti a obnovenia priateľstva s Pánom. Lebo ide presne o toto: Ježiš chce mať z človeka priateľa.

autor: TSKE
dátum: 25.03.2016
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka