Gréckokatolícka eparchia KošiceKošický eparcha so svojimi kňazmi slávili deň ustanovenia kňazstva

    (Košice, 24. marec) V deň ustanovenia kňazstva a eucharistie kňazi Košickej eparchie spolu so svojim eparchiálnym biskupom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, slávili svätú liturgiu ako znak jednoty a spolupatričnosti so svojim biskupom. Každoročnou súčasťou tohto slávenia je posvätenie myra, ktoré sa následne distribuuje do jednotlivých farností a slúži na pomazanie novopokrsteného kresťana, čím krstenec dostáva dary Svätého Ducha.

    Adresujúc svoju kázeň predovšetkým kňazom, vladyka Milan vysvetlil, že kňazské povolanie neznamená len opustiť materiálne lákadlá sveta. Totiž k plnosti prežívania tohto poslania je dôležité opustiť aj všetky vlastné predstavy a plány, prijať vlastné limity a odovzdať seba samého v plnosti Bohu, ktorý nepozýva kňaza k efektívnosti, ale k vernosti v povolaní.

    Slávnostné obrady sviatku eparcha zavŕšil umytím nôh vybraným kňazom Košického protopresbyterátu podľa opisu udalosti, ako je uvedená v Jánovom evanjeliu, čím naznačil podstatu kňazského povolania.

autor: TSKE
dátum: 24.03.2016
Foto: Peter Hric a Milan Kapusta (TASR)

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka