Gréckokatolícka eparchia KošiceStretnutie s Otcom počas kvetného víkendu Košickej eparchie

    (Kráľovský Chlmec, 18. – 20. marec) V Košickej eparchii sa počas uplynulého víkendu konalo stretnutie mladých s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Asi stovka mladých ľudí z celej eparchie sa tento rok stretla v jej juhovýchodnom cípe, v meste Kráľovský Chlmec. Stretnutie sa nieslo v duchu témy tohtoročného 31. svetového dňa mládeže, ktorá korešponduje so Svätým rokom milosrdenstva a znie: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7).

    Milosrdenstvo sa zakusuje skrze stretnutie s milosrdným Otcom. Spoznávanie Otcovho milosrdenstva začalo v piatok večer Liturgiou vopredposvätených darov, počas ktorej sa mladým prihovoril protopresbyter maďarského protopresbyterátu, o. Michal Tóth. Večerný program upriamil pozornosť mladých na tvár Boha. O. Róbert Jáger skrze biblický text o obrátení apoštola Pavla poukázal na to, že hľadiac na tvár Boha, každý človek v nej môže nájsť nie výčitku, ale milosrdenstvo.

    Sobotné dopoludnie patrilo svätému tajomstvu pokánia, kde človek veľmi konkrétne zakusuje objatie Otca. Do tohto veľkého tajomstva Božej lásky mladých voviedol redemptorista, o. Milan Záleha. Svojou katechézou o potrebe odpustenia poukázal na to, že len cez odpúšťanie začína proces nášho vnútorného uzdravovania. Liturgiou, ktorú slúžil domáci kňaz, o. István Mondok, mladí Košickej eparchie vstúpili do popoludňajšej časti sobotného programu, v ktorej chceli zdôrazniť, že prijatie Otcovho milosrdenstva sa prejavuje v konkrétnych skutkoch milosrdenstva voči druhým. Mladí sa vybrali do ulíc Kráľovského Chlmca, aby pozvali jeho obyvateľov na farský dvor, kde pre všetkých domácich veriacich pripravili palacinky.

    Nasledoval rozhovor s Otcom – spoločná modlitba veľkej večierne s lítijou, ktorú viedol vladyka Milan a večera s otcom – príjemné posedenie biskupa pri prestretom stole so svojou mládežou. Sobotný večerný program s vladykom Milanom, hudobnou skupinou Peter Milenky band a pozvanými hosťami patril kokrétnym svedectvám o skúsenostiach s milosrdenstvom Otca.

    Stretnutie mladých s Nebeským Otcom a otcom biskupom vyvrcholilo v nedeľu archijerejskou svätou liturgiou v chráme sv. veľkomučeníka Juraja v Kráľovskom Chlmci a následným programom v priestoroch gymnázia. K stovke mladých, ktorí sa zúčastnili na celom Kvetnom víkende, sa pripojila ďalšia mládež eparchie, ktorá prišla stráviť Kvetnú nedeľu so svojím biskupom. Deti a mládež farností maďarského protobresbyterátu pripravili bohatý program, ktorým predstavili život jednotlivých farností tejto časti Košickej eparchie. Ako zdôraznil aj vladyka Milan: „To, čo sa predtým mohlo javiť ako geografický okraj alebo periférium Slovenska a eparchie, sa stalo jej centrom, kvôli tomu, že spojilo mladých zo všetkých jej častí.“ Na záver celého stretnutia vladyka Milan odovzdal pomyselnú štafetu mladým z Košického protopresbyterátu, ktorí pripravia Kvetný víkend na budúci rok.

    Celý tento Kvetný víkend ukázal, že odlišnosť jazykov, národností a kultúr môže splynúť do jednoty, ktorú mladým ľuďom prinieslo a prináša stretnutie a uvažovanie nad milosrdenstvom Nebeského Otca.

autor: Martin Mráz
dátum: 21.03.2016
Foto: Rada pre mládež Košickej eparchie

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka