Gréckokatolícka eparchia KošiceKňazský deň Košickej eparchie

    (Košice, 25. február) Program kňazského dňa Košickej eparchie na eparchiálnom úrade v Košiciach začal modlitbou Tretieho času, ktorú viedol košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. Svojím úvodným príhovorom zároveň motivoval kňazov ku vzdelávaniu, vzhľadom na široké spektrum problematík v dnešnom svete, o ktorých by mal mať každý kňaz vedomosť získanú od odborníkov. V prvej prednáške o. Ľuboš Repický, výpomocný duchovný pre sociálne odkázaných, predstavil rôzne organizácie a možnosti pomoci ľuďom v kríze. Teoretické princípy pomoci, postavené predovšetkým na morálnych hodnotách kresťanstva, a modely sociálnej práce predstavil o. Lukáš Mitro, výpomocný duchovný v sociálnom zariadení DORKA. Mária Dravecká zo sekulárneho inštitútu sv. Angely Merici predstavila históriu a princípy sekulárnych inštitútov a ich význam aj pre Cirkev dnešnej doby. Záverom Synody o rodine z roku 2015 sa vo svojej prednáške venoval o. Peter Labanič, predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie. Tematike rodiny sa v záverečnej prezentácii venovala aj Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre ľudské práva, ktorá predostrela prehľad zákonov o rodine v slovenskej a európskej legislatíve. Program sa zakončil otázkami kňazov na prednášajúcich a modlitbou Anjel Pána.

autor: TSKE
dátum: 01.03.2016


Foto: TSKE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka