Gréckokatolícka eparchia KošiceKošickí mladí sa stali rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva

    (Trebišov, 5.-7. február) Prvý februárový víkend sa znova stretla mládež z košického protopresbyterátu na 8. tematickej víkendovke, tentoraz zameranej na tému: Stvorení pre Božie kráľovstvo. Hlavným hosťom, ktorý prednášal k tejto téme bol o. Milan Diheneščík.

    V piatok mladí absolvovali prvú časť prednášky, ktorá bola zameraná na prvotný Boží plán, vznik sveta až po vyhnanie ľudí z raja. Ďalej program pokračoval zábavnou aktivitou výroby erbov Božieho kráľovstva. Deň sa zakončil modlitbou polnočnice. V sobotu po ranných modlitbách program pokračoval prednáškou. Po svätej liturgii nasledoval záverečný blok prednášky, hry a tvorivé aktivity, ktorými mladí preukazovali svoju odhodlanosť a schopnosti byť dobrými rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva. Večer sa niesol v slávnostnom duchu, mladí boli pasovaní za rytierov a princezné, ďalej nasledoval zábavný program a rôzne hry. Víkend sa zavŕšil slávnostnou nedeľnou svätou liturgiou a spoločným zdieľaním.

autor: Ľudka Šaková
dátum: 15.02.2016


Foto: Ján Fedorišin

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka