Gréckokatolícka eparchia KošiceDeň spoločenstva SKALA s vladykom Milanom Chauturom

    (Košice 7.2.2016) Na Syropôstnu nedeľu sa v košickej gréckokatolíckej katedrále stretli rodiny zo spoločenstva SKALA, aby prežili svoj Deň spoločenstva. Archijerejskú liturgiu pri tejto príležitosti slávil preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha, s prítomnými desiatimi kňazmi a tiež veriacimi staromestskej farnosti. Plná katedrála mladých rodín si vypočula vladykove slová o tom, že pôstny čas je viac ako cesta k telesnému zdraviu. Sebazáporom si cvičíme vôľu, aby sme mohli odolať pokušeniu na hriech. „Nie pokrm je zlý, keď ho v pôste nepožívame, ale človek, v ktorom sídli neskrotená žiadostivosť, sa musí učiť ju premáhať. Treba len vyskúšať, že sa dá žiť hodnotný život aj bez počítača, mobilu, prítomnosti na sociálnych sieťach a podobne,“ povedal vladyka. Rodičov vyzval, aby svoje deti privykali na odriekanie už v detstve a smerovali ich ku konaniu dobrých skutkov milosrdenstva. Okolo päťdesiat rodín s deťmi sa posilnilo aj na tele netradičným spôsobom v priestoroch biskupskej rezidencie. Deň spoločenstva pokračoval v katedrále pásmom modlitieb a piesní na oslavu Pána a príhovorom moderátora SKALY o. Petra Horvátha. Zazneli aj osobné svedectvá o prežívaní radosti z konania skutkov milosrdenstva núdznym a Božej nevyspytateľnej dobrote. Do katedrály znova prišiel vladyka Milan, ktorý viedol časť syropôstnej večierne so vzájomnou prosbou o zmierenie a s prítomnými tiež vykonal prechod symbolickou svätou bránou. Nakoniec udelil všetkým požehnanie s Najsv. eucharistiou. Kňazské vodcovské manželské páry zo spoločenstva ešte prijali pred zhromaždením záväzky k rastu v duchovnom živote a potvrdili ich svojím podpisom. Bohatý program dňa prispel k upevneniu manželstiev a rodín a posilnil ich na začiatku cesty Veľkým pôstom.

    SKALA je spoločenstvo kňazských a laických rodín. Svojimi aktivitami sa zameriava na obnovu manželskej duchovnosti a podporu rodinného života. Svoju činnosť začalo vyvíjať na území Košickej eparchie. V súčasnosti sa aktívne zapája do aktivít spoločenstva vyše 70 rodín.

autor: Michal Hospodár
dátum: 07.02.2016


Foto: Radoslav Hospodár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka