Gréckokatolícka eparchia KošiceStretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

    (Košice, 2. február) Stretnutie Pána so starcom Simeonom a prorokyňou Annou pred dvetísícročím sa stalo podkladom nielen pre dnešný sviatok Stretnutia Pána ale i pre stretnutie miestneho biskupa s kňazmi, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Nie inak tomu bolo i v košickej katedrále, kde pri slávnostnej svätej liturgii v utorok, 2.2.2016 , ktorú slávili traja kňazi, žijúci na dôchodku spolu s protosynkelom  Vladimírom Tomkom, povereným zástupcom vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa.

    Z deviatich kňazov – dôchodcov evidovaných v Košickej eparchii sa stretnutia zúčastnili traja: o. Ján Sabol, vo veku 63 rokov a v 41 roku kňazstva, bývajúci v Zbehňove, o. Juraj Kačala, vo veku 79 rokov a v 54 roku kňazstva, bývajúci v Michaľanoch a o. Andrej Gyurkovics, bývajúci v Kríšovskej Lieskovej vo veku požehnaných 91 rokov a v 66 roku kňazstva.

    Ich mladý duch a radosť z možnosti podeliť sa o svoje bohaté skúsenosti boli pre všetkých prítomných devízou, z ktorej môžu ťažiť entuziazmus pre svoje vlastné životné príbehy.

    Nech milosrdný nebeský Otec požehná ich jeseň života pokojným odpočinkom po práci v Božej vinici v duchu slov starca Simeona: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli Tvoju spásu...“

autor: Marko Rozkoš
dátum: 04.02.2016

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka