Gréckokatolícka eparchia KošiceDeň učiteľov Košickej eparchie

    (Trebišov, 29. január) Na sviatok Troch svätiteľov, Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, patrónov cirkevných škôl a školských zariadení, sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl Košickej eparchie.

    V homílii vladyka Milan poukázal na príkladný život troch spomínaných svätiteľov, na ich horúcu lásku k Bohu a k blížnemu, pevnú vieru, význam pre Cirkev, na ich veľké cnosti a vyzval tak všetkých milovať Krista ako Boha, udržať si status učiteľa a to trpezlivosťou, odbornosťou či ponúkaním dobra. Len tak si môže učiteľ zadovážiť autoritu a tým zvýšiť spoločenské postavenie učiteľa v dnešnej spoločnosti.

    Po ukončení slávnostnej liturgie sa všetci presunuli do školskej reštaurácie Mladosť na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta, kde si vypočuli prednášku Mikuláša Hučka na aktuálnu spoločenskú tému. Zúčastneným pedagógom sa prihovoril aj riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Peter Orenič, ktorý svojimi slovami povzbudil učiteľov do ich ďalšej pedagogickej činnosti a v závere vladyka Milan vyzval k modlitbe za dar učiteľstva.

autor: Martina Jakabová
dátum: 29.01.2016
Foto: Peter Lazar

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka